eQuizShow

Quiz Matematik Tahun 6 (Pecahan Perpuluhan Peratus) New

PECAHAN

Question: (a) 3/4 ÷ 6 
(b) 2/3 ÷ 1/6 

Answer: (a) 1/8
(b) 4


Question: 2 2/5 ÷ 20 
Answer: 3/25

Question: 6 2/9 ÷ 7/8 
Answer: 9/49

Question: 3 2/3 divided by 2 2/5 
Answer: 1 19/36

Question:  ___ ÷ 3/4 = 8 4/5
Answer: 6 3/5

PERPULUHAN

Question: Cari hasil darab bagi 7.5 dan 4.08
Answer: 30.6

Question: Selesaikan
a) 1.881 ÷ 0.19
b) 16.8 ÷ 3.5

Answer: a) 9.9
b) 4.8


Question: Hasil bahagi bagi dua nombor ialah 30.1. 
Pembahagi ialah 2.8, apakah nombor yang satu lagi?

Answer: 84.28

Question: Tukarkan 1.75 kepada peratus
Answer: 175%

Question: Cari nilai dalam perpuluhan 
107% x 4.5kg

Answer: 4.815kg

PERATUS

Question: 84% + 39% + 60% 
Answer: 183%

Question: 320% - 95% 
Answer: 225%

Question: 406% - 248% -77% 
Answer: 81%

Question: Berapakah nilai kuantiti bagi 80% daripada 4.8kg.
Answer: 3.84kg

Question: Berapakah peratusan 10.2kg surat khabar lama yang dikumpulkan sasaran 8.5kg pada mulanya ?
Answer: 120%

OPERASI BERGABUNG

Question: 90 + 40 - 60 
Answer: 70

Question: 30 + 60 x 6
Operasi mana yang perlu diselesaikan dahulu?

Answer: Operasi Darab 
60 x 6


Question: 700 - 250 x 2 
Answer: 900

Question: 90 x 3 -150
Answer: 120

Question: 4560 + 400 bahagi 5
Answer: 4640

PENYELESAIAN MASALAH

Question: Ibu Hana sedang memasak 1 4/5 liter dadih. Dia akan menuangkan dadih itu sama banyak ke dalam beberapa bekas. Setiap bekas itu mempunyai isi padu 3/10 liter. Berapakah bekas yang diperlukan ?
Answer: 1 4/5 liter ÷ 3/10 liter 
= 9/5 x 10/3
= 90/15
= 6 bekas


Question: Nelawati mengambil masa 1.2 jam untuk membuat kek. Aida pula memperuntukkan 140% daripada masa yang diambil oleh Nelawati. Hitung masa, dalam jam, yang diambil oleh Aida ?
Answer: 140/100 x 1.2 jam 
= 1.68 jam


Question: Nabil mengambil masa selama 3/4 jam untuk membuat sebuah kipas gelang getah. Hitung bilangan kipas gelang getah yang dapat dibuat dalam masa 2 1/4 jam ?
Answer: 2 1/4 jam ÷ 3/4 jam
= 9/4 jam x 4/3 jam
= 36/12
= 3 buah kipas gelang getah.


Question: Sebanyak 62 2/5 kg beras diisikan sama banyak ke dalam 12 kampit untuk didermakan kepada beberapa keluarga miskin. Berapakah jisim beras yang diterima oleh sebuah keluarga? Nyatakan jawapan, dalam pecahan kg.
Answer: 62 2/5 kg ÷ 12 
= 312/5 x 1/12
= 26/5 kg
= 5 1/5 kg


Question: Sasaran awal pengeluaran sarung tangan pada suku tahun pertama di sebuah kilang ialah 1.1 juta pasang. Pada akhirnya pengeluaran tersebut mencapai 1.815 juta pasang. Berapakah peratus pengeluaran akhir berbanding dengan sasaran awal pengeluaran sarung tangan itu ?
Answer: 1.815/1.1 x 100 = 165%