eQuizShow

Vuur

Juist of fout (reeks 1)

Question: Door vuur is God heel dichtbij.
Answer: juist

Question: Met Pinksteren werden de apostelen doordrongen van het vuur van de Heilige Geest.
Answer: juist

Question: Vuur geeft altijd leven.
Answer: fout

Question: De paaskaars is voor de christenen het symbool van de dood.
Answer: fout

Question: Aan het graf van de onbekende soldaat in Brussel hangen twee gedenkstenen.
Answer: fout

Themalied

Question: Hoe zeg je vuur in Engels?
Answer: fire

Question: Hoe zeg je vuur in Frans?
Answer: feu

Question: Hoe zeg je vuur in Spaans?
Answer: fuego

Question: Hoe zeg je vuur in Duits?
Answer: feuer

Question: Hoe zeg je vuur in Turks?
Answer: ates

Allemaal kaarsen

Question: de kaars die wordt aangestoken bij een doopsel
Answer: doopkaars

Question: de grote kaars vooraan in de kerk, die elk jaar met Pasen vernieuwd wordt en waarop het jaartal staat
Answer: paaskaars

Question: vier kaarsen waarmee de mensen zich voorbereiden op de komst van Jezus
Answer: adventskaarsen

Question: de kaars die altijd brandt in de kerk bij het tabernakel
Answer: godslamp

Question: een grote dikke kaars die ongeveer negen dagen en nachten brandt
Answer: noveenkaars

Invulzinnetjes

Question: Bij een wintertocht dragen mensen ..., lampionnen of kaarsen en wandelen ze door de straten.
Answer: fakkels

Question: De Olympische vlam staat symbool voor eenheid en ... tussen alle mensen.
Answer: verbondenheid

Question: De eeuwige vlam op het graf van de ... ... staat symbool voor de herinnering hoe belangrijk vrede is.
Answer: onbekende soldaat

Question: ... is een mengsel van verschillende stoffen, dat aangestoken kan worden en dat volgens de meeste mensen een aangename geur verspreidt.
Answer: wierook

Question: De fakkel van de humanisten staat symbool voor zoeken naar wijsheid en ...
Answer: waarheid

Juist of fout (reeks 2)

Question: De vuurkolom en de wolk wijzen het joodse volk de weg naar de vrijheid.
Answer: juist

Question: De Olympische vlam brandt tijdens de Olympische Spelen. Op het einde van de Spelen wordt de vlam gedoofd.
Answer: juist

Question: God schrikt de mensen in de woestijn af door een vuurkolom.
Answer: fout

Question: De fakkel van het humanisme verwijst naar het verhaal van God in de vuurkolom.
Answer: fout

Question: Op Pasen vertellen de leerlingen van Jezus vurig over Hem.
Answer: fout