eQuizShow

Bibelen

BIBELEN

Question: Hvor mange deler består bibelen av?
Answer: To

Question: Hva betyr ordet "bibel"?
Answer: Bøker

Question: Hva heter den første boka i bibelen?
Answer: 1. Mosebok

Question: Hvor mange hundre språk er bibelen oversatt til?
Answer: Fire

Question: Hvor mange bøker består bibelen av?
Answer: 66

GT

Question: Hvilke annen religion bruker også GT?
Answer: Jødedommen

Question: Hva heter de to mest kjente profetene fra GT?
Answer: Abraham og Moses

Question: Hvilket land er viktig i GT?
Answer: Israel

Question: Hva heter de to mest kjente jødiske kongene i GT?
Answer: David og Salemon

Question: Hvorfor kan ikke menneskene, i følge GT, lenger forstå hverandre (språklig)?
Answer: Gud tok fra dem det felles språket etter at de bygget Babels tårn.

NT

Question: Hvem handler NT hovedsakelig om?
Answer: Jesus

Question: Hva kalles bøkene som starter NT?
Answer: Evangelier

Question: Hva het mannen som skrev så mange brev i NT?
Answer: Paulus

Question: Apostlenes gjerninger er fortsettelsen på et evangelie. Hvilket?
Answer: Lukas

Question: På hvilket språk var NT skrevet?
Answer: Gresk

JESUS

Question: I hvilken by ble Jesus født?
Answer: Betlehem

Question: Hvor i landet vokste han opp?
Answer: Nasaret.

Question: Hvor ble han korsfestet?
Answer: Jerusalem

Question: Hva betyr "Jesus Kristus"
Answer: Jesus Messias = Jesus den salvede

Question: Hvilken historisk person skal ha vært en slektning av Jesus?
Answer: Kong David

BIBELSKE PERSONER

Question: Hva het disippelen som sviktet Jesus?
Answer: Judas

Question: Hva heter Moses på arabisk?
Answer: Musa

Question: Hvem var Abraham gift med?
Answer: Sarah

Question: Hva het sønnene til Abraham?
Answer: Isak og Ismael

Question: Hvem sin kone var det kong David ville ha?
Answer: Urias