eQuizShow

Industrialiseringen i Danmark

Transport

Question: den måde al godstransport foregik på i begyndelsen af 1800-tallet
Answer: hvad er søvejen

Question: Det land den første jernbane bygges i
Answer: Hvad er England

Question: antallet af kilometer 180 daværende mil er
Answer: hvad er 1350

Question: en vejtype man forsøgte at binde hele landet sammen med siden 1793
Answer: Hvad er chausséer

Question: To byer som den første indenrigs jernbanestrækning blev etableret mellem i 1847
Answer: Hvad er København og Roskilde

Byen og næringsfriheden

Question: Ret for alle borgere til at drive økonomisk virksomhed
Answer: Hvad er næringsfrihed

Question: de som fjernede forsørgelsesgrundlaget for mange håndværkere men også skabte job for nogle
Answer: Hvad er fabrikkerne

Question: L-L-L-Lynrunde
Answer:

Question: En politik som lå før den Liberalistiske politik
Answer: Hvad er merkantilsk politik

Question: antal mennesker der boede pr. 3 kvadratkilometer i 1852
Answer: Hvor mange er 130.000

Kul, Kartofler og Vaccination

Question: den primære grund til at der blev skabt bedre ernæring for specielt bønderne
Answer: Hvad er landboreformerne

Question: En spise der giver meget stort udbytte pr. arealenhed landbrugsjord
Answer: Hvad er kartoflen

Question: J-J-Jokerspørgsmål
Answer:

Question: Landet hvorfra vaccinationen mod kopper kom
Answer: Hvad er england

Question: Området af dansk land som skulle omlægges til træproduktion for at kunne svarer energiforbruget i 1870
Answer: hvad er Lolland Falster, Fyn, Langeland og Bornholm

Industri, Tietgen, & økonomi

Question: Et erhverv hvis købekraft grundlagde en spinkel start for industrien
Answer: Hvad er landbruget

Question: Stifter af Store Nordiske
Answer: Hvem er C.F. Tietgen

Question: En selskabsform som introduceres som brud på enkeltmandsejet
Answer: Hvad er aktieselskabsformen

Question: Det årstal den første dampmaskine indføres i Danmark
Answer: hvad er 1790

Question: Første danske industri foretagende med international dimension
Answer: Hvad er Store Nordiske

Blandet

Question: Den engelske primære industriby til tiden 1849
Answer: Hvad er Manchester

Question: Manden som introducerede verden for samlebåndet og deler navn med et meget berømt bilmærke
Answer: Hvem er Henry Ford

Question: Processen hvor man går fra at størstedelen af befolkningen går fra at arbejde indenfor det primære erhverv til det sekundære erhverv
Answer: Hvad er industrialisering

Question: Antallet af dyr jeg har hvis alle undtagen 3 er hunde, alle undtagen 3 er katte, alle undtagen 3 er grise og alle undtagen 3 er køer?
Answer: Hvor mange er en af hver slags

Question: Det syvende bogstav i "alfabetet"
Answer: hvad er "t"