eQuizShow

Fra oprør til enevælde

Den ny kirke

Question: Hvornår blev reformationen indført i Danmark?
Answer: I 1536

Question: Hvad var vigtigt i den nye kirke?
Answer: At bekæmpe djævlen

Question: Fra hvilket år begyndte heksebålene at flamme i Danmark?
Answer: Fra 1540

Question: Hvorfor blev de fleste kalkmalerier i kirkerne malet over?
Answer: For at få folk til at glemme den katolske tid

Question: Hvilket sprog foregik gudstjenester på, inden de begyndte at foregå på dansk?
Answer: Latin

Christian 4.

Question: Hvornår overtog Christian 4. regeringsmagten?
Answer: I 1596

Question: Hvor plantede Ove Gjedde det danske flag?
Answer: Trankebar - Indiens østkyst

Question: Hvad var Christian 4. plan for Danmark?
Answer: At gøre Danmark skulle blive en stormagt

Question: Hvor mange mennesker boede der i Danmark under Christian 4.s tid?
Answer: Cirka 700.000

Question: Hvad kaldte kongen sig selv, da han sejlede ud i 1599, for at ingen kunne genkende ham?

Answer: Generalkaptajn Christian Frederiksen

Krig

Question: Hvornår gjorde bønderne oprør mod adelsmændene? (Slaget ved Svenstrup)
Answer: I 1534

Question: Hvorfor blev borgerkrigen (1534) kaldt Grevens fejde?
Answer: Fordi grev Christoffer blev sendt til Danmark med en flåde og hær, som kæmpede mod adelen og biskopperne

Question: Hvordan endte krigen for Christian 4. mod den tyske kejser?
Answer: Kongens hær måtte flygte. Jylland blev besat, og det så sort ud for Danmark..

Question: Hvem var den stærkeste magt i Norden omkring 1643?
Answer: Sverige

Question: Da svenskerne angreb i 1658 måtte vi afstå....?
Answer: Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm samt store dele af Norge

Personer og årstal

Question:
Answer: (præst) den vigtigste forkæmper for Luthers lære i Danmark

Question: Hvornår belejrede svenskerne København?
Answer: Natten mellem d. 11. og 12. februar 1659

Question: Hvornår foregik kroningsfesten? (Frederik 3.)
Answer: Den 18. oktober 1660

Question: Hvem var Jens Munk?
Answer: En dygtig kaptajn og sømand, som Christian 4. hyrede til at finde Nordvestpassagen

Question: Hvilket år døde kong Frederik 2.?
Answer: I 1588

Blandet

Question: Fortæl om en dansk heks
Answer: ...

Question: Hvorfor angav heksene andre kvinder som hekse?
Answer: Fordi de blev tortureret til det.

Question: Hvad skete der med børnene på tugt- og børnehuset?
Answer: De arbejdede hårdt i mange timer, mange døde af sygdomme, mens de var der, og flere hundrede stak af.

Question: Hvem gik de mange krige i 1600-tallet især ud over?
Answer: Almindelige mennesker.

Question: Nævn 3 bygninger fra Christian 4.s tid.
Answer: Frederiksborg Slot
Rosenborg Slot
Børsen
Nyboder