eQuizShow

Quiz Matematik Tahun 6 (Pecahan Perpuluhan Peratus)

PECAHAN

Question: (a) 3/4  ÷  6 
(b) 2/3  ÷  1/6 

Answer: (a) 1/8
(b) 4


Question: 2 2/5  ÷  20 = 

Answer: 3/25 

Question: 6 2/9  ÷  7/8 = 

Answer: 9/49


Question: 3 2/3 divided by 2 2/5  

Answer: 1 19/36


Question: ____   ÷  3/4 =8 4/5
Answer: 6 3/5 

PERPULUHAN

Question: Cari hasil darab bagi 7.5 dan 4.08.
Answer: 30.6

Question: Selesaikan
(a) 1.881 ÷ 0.19
(b) 16.8 ÷ 3.5

Answer: (a) 9.9 
(b) 4.8


Question: Hasil bahagi bagi dua nombor ialah 30.1.Pembahagi ialah 2.8, apakah nombor yang satu lagi? 
Answer: 84.28

Question: Tukarkan 1.75 kepada peratus
Answer: 175%

Question: Cari nilai dalam perpuluhan 107% X 4.5kg


Answer: 4.815 kg

PERATUS

Question: 84% + 39% + 60% = 
Answer: 183%

Question: 320% - 95% = 
Answer: 225%

Question: 406% - 248% - 77% = 
Answer: 81%

Question: Berapakah nilai kuantiti bagi 80% daripada 4.8kg 
Answer: 3.84kg

Question: Berapakah peratusan 10.2kg surat khabar lama yangdikumpulkan daripada sasaran 8.5kg pada mulanya?
Answer: 120%

OPERASI BERGABUNG

Question: 90 + 40 - 60 =
Answer: 70 

Question: 30 + 60 x 6 = operasi mana yang perlu diselesaikan dahulu ?
Answer: Operasi Darab

Question: 700 - 250 x 2 =
Answer: 900 

Question: 90 x 3 - 150 =
Answer: 120

Question: 4560 + 400 bahagi 5 =
Answer: 4640

PENYELESAIAN MASALAH

Question: Ibu Hana sedang memasak 1 4/5 liter dadih.Dia akan menuangkan dadih itu sama banyak ke dalam beberapa bekas. Setiap bekas itu mempunyai isi padu 3/10 liter. Berapakah bekas yang diperlukan?

Answer: 1 4/5 liter ÷ 3/10 liter 
= 9/5 x 10/3
= 90/15
= 6 bekas


Question: Nelawati mengambil masa 1.2 jam untuk membuat kek. Aida pula memperuntukkan140% daripada masa yang diambil oleh Nelawati. Hitung masa, dalam jam, yang diambil oleh Aida.
Answer: 140/100 x 1.2 jam = 1.68 jam

Question: Nabil mengambil masa selama 3/4 jam untuk membuat sebuah kipas gelang getah.Hitung bilangan kipas gelang getah yang dapat dibuatnya dalam masa 2 1/4 jam?
Answer: 2 1/4 jam ÷ 3/4 jam 
= 9/4 jam x 4/3 jam
= 36/12
= 3 buah kipas gelang getah


Question: Sebanyak 62 2/5 kg beras diisikan sama banyak ke dalam 12 kampit untuk didermakan kepada beberapa keluarga miskin. Berapakah jisim beras yang diterima oleh sebuah keluarga? Nyatakan jawapan, dalam pecahan kg.
Answer: 62 2/5 kg ÷ 12
= 312/5 x 1/12
= 26/5 kg 
= 5 1/5 kg


Question: Sasaran awal pengeluaran sarung tangan pada sukutahun pertama di sebuah kilang ialah 1.1 juta pasang. Pada akhirnya pengeluarantersebut mencapai 1.815 juta pasang. Berapakah peratus pengeluaran akhirberbanding dengan sasaran awal pengeluaran sarung tangan itu?
Answer: 1.815/1.1 x 100
= 165%