eQuizShow

Matematik Tahun 6 (Pecahan,Perpuluhan dan Peratus )

PECAHAN

Question:

3/4  ÷  6 =


Answer:

1/8Question:

2/3  ÷  1/6 = 


Answer:Question:

2 2/5  ÷  20 = 


Answer:

3/25Question:

6 2/9  ÷  7/8 =


Answer:

 9/49Question:

3 2/3 divided by 2 2/5 = 1 19/36

 

____   ÷  3/4 = 8 4/5


Answer:

 6 3/5 PERPULUHAN

Question:

Cari hasil darab bagi 7.5 dan 4.08.


Answer:

 30.6Question:

a) 1.881 ÷ 0.19              b) 16.8 ÷ 3.5 


Answer:

9.9 & 4.8Question:

Hasil bahagi bagi dua nombor ialah 30.1. Pembahagi ialah 2.8, apakah nombor yang satu lagi ?


Answer:

84.28Question:

Tukarkan 1.75 kepada peratus


Answer:

175%Question:

Cari nilai dalam perpuluhan 107% X 4.5kg


Answer:

4.815kgPERATUS

Question:

84% + 39% + 60% =


Answer:

183%Question:

320% - 95% =


Answer:

225%Question:

406% - 248% - 77% =


Answer:

81%Question:

Berapakah nilai kuantiti bagi 80% daripada 4.8kg


Answer:

3.84kgQuestion:

Berapakah peratusan 10.2kg surat khabar lama yang dikumpulkan daripada sasaran 8.5kg pada mulanya?


Answer:

120%OPERASI BERGABUNG

Question: 90 + 40 - 60 = 
Answer: 70

Question: 30 + 60 x 6 = operasi mana yang perlu diselesaikan dahulu ?
Answer: Operasi Darab

Question: 700 - 250 x 2 =
Answer: 900

Question: 90 x 3 - 150 =
Answer: 120

Question: 4560 + 400 bahagi 5 =
Answer: 4640

PENYELESAIAN MASALAH

Question:

Gambar di sebelah menunjukkan saiz bendera. Hitung luas, dalam cm2, bendera itu.  

  


Answer:

Question:
Answer:

Question:

Nelawati mengambil masa 1.2jam untuk membuat kek. Aida pula memperuntukkan 140% daripada masa yang diambil oleh Nelawati. Hitung masa, dalam jam, yang diambil oleh Aida.


Answer:

Question:

Answer:

Question:

 Jisim kubis yang dibeli pada minggu kedua ialah 0.9kg kurang daripada minggu pertama. Berapakah peratusan kubis yang dibeli pada minggu pertama berbanding dengan minggu kedua?


Answer: