eQuizShow

PECAHAN, PERPULUHAN & PERATUS (MATH TAHUN 6) NEW 2

PECAHAN

Question: 3/4  ÷  6 = 
Answer: 1/8

Question: 2/3  ÷  1/6 = 
Answer: 4

Question: 2 2/5  ÷  20 
Answer: 3/25 

Question: 3 2/3 divided by 2 2/5 
Answer: 1 19/36

Question: ______ ÷  3/4 = 84/5
Answer: 6 3/5 

PERPULUHAN

Question: Cari hasil darab bagi 7.5 dan 4.08

Answer: 30.6

Question: Selesaikan
a) 1.881 ÷ 0.19
b) 16.8 ÷ 3.5

Answer: a) 9.9 
b)  4.8


Question: Hasil bahagi bagi dua nombor ialah 30.1.Pembahagi ialah 2.8, apakah nombor yang satu lagi ? 
Answer: 84.28

Question: Tukarkan 1.75 kepada peratus 
Answer: 175%

Question: Cari nilai dalam perpuluhan
107% X 4.5kg

Answer: 4.815kg

PERATUS

Question: 84% +39% + 60% = 
Answer: 183%

Question: 320% -95% = 
Answer: 225%

Question: 406% -248% - 77% = 
Answer: 81%

Question: Berapakahnilai kuantiti bagi 80% daripada 4.8kg
Answer: 3.84kg

Question: Berapakahperatusan 10.2kg surat khabar lama yang dikumpulkan daripada sasaran 8.5kg padamulanya ?
Answer: 120%

OPERASI BERGABUNG

Question: 90 + 40 - 60 =
Answer: 70

Question: 30 + 60 x 6 = operasi mana yang perlu diselesaikan dahulu ?
Answer: Operasi Darab

Question: 700 - 250 x 2 =
Answer: 900

Question: 90 x 3 - 150 =
Answer: 120

Question: 4560 + 400 bahagi 5 =
Answer: 4640

SELESAIKAN MASALAH

Question: Gambar di sebelah menunjukkan saiz bendera.Hitung luas, dalam cm2, bendera itu.Answer:

Question: Ibu Hana sedang memasak dadih. Dia akan menuangkan dadih itu samabanyak ke dalam beberapa bekas. Setiap bekas itu mempunyai isi padu  .Berapakah bekas yang diperlukan?
Answer:

Question: Nelawati mengambil masa 1.2 jam untuk membuatkek. Aida pula memperuntukkan 140% daripada masa yang diambil oleh Nelawati.Hitung masa, dalam jam, yang diambil oleh Aida.
Answer:

Question:   Answer:

Question:

Jisim kubis yangdibeli pada minggu kedua ialah 0.9kg kurang daripada minggu pertama. Berapakahperatusan kubis yang dibeli pada minggu pertama berbanding dengan minggu kedua?


Answer: