eQuizShow

Pecahan, Perpuluhan & Peratus (Math Tahun 6) - new

PECAHAN

Question: 3/4 ÷ 6 =
Answer: 1/8

Question: 2/3 ÷ 1/6 =
Answer: 2/3 x 6/1 
= 4


Question: 2 2/5 ÷ 20 =
Answer: 3/25

Question: 3 2/3 divided by 2 2/5 
Answer: 1 19/36

Question: _____  ÷ 3/4 = 8 4/5
Answer: 6 3/5

PERPULUHAN

Question: Cari hasil darab bagi 7.5 dan 4.08
Answer: 30.6

Question: Selesaikan
(a) 1.881 ÷ 0.19
(b) 16.8 ÷ 3.5

Answer: (a)  9.9 
(b)  4.8


Question: Hasil bahagi bagi dua nombor ialah 30.1.Pembahagi ialah 2.8, apakah nombor yang satu lagi ? 
Answer: 84.28

Question: Tukarkan 1.75 kepada peratus
Answer: 175%

Question:
Cari nilai dalam perpuluhan
107% X 4.5kg


Answer: 4.815 kg


PERATUS

Question: 84% + 39% + 60% = 
Answer: 183%


Question: 320% - 95% =  
Answer: 225%

Question: 406% - 248% - 77% = 
Answer: 81%

Question: Berapakah nilai kuantiti bagi 80% daripada 4.8kg
Answer: 3.84 kg

Question: Berapakah peratusan 10.2kg surat khabar lama yangdikumpulkan daripada sasaran 8.5kg pada mulanya ?
Answer: 120%

OPERASI BERGABUNG

Question: 90 + 40 - 60 =
Answer: 70 

Question: 30 + 60 x 6 = operasi mana yang perlu diselesaikan dahulu ?
Answer: operasi darab

Question: 700 - 250 x 2 =
Answer: 900 

Question: 90 x 3 - 150 = 
Answer: 120

Question: 4560 + 400 bahagi 5
Answer: 4640

PENYELESAIAN MASALAH

Question: Gambar di sebelah menunjukkan saiz bendera. Hitung luas, dalam cm2,bendera itu.Answer: 30.5cm × 15.25cm = 465.125cm²

Question: Ibu Hana sedang memasak 1 4/5 liter dadih. Dia akan menuangkan dadih itu samabanyak ke dalam beberapa bekas. Setiap bekas itu mempunyai isi padu 3/10 liter Berapakah bekas yangdiperlukan?
Answer:

Question: Nelawati mengambil masa 1.2jam untuk membuat kek. Aida pula memperuntukkan140% daripada masa yang diambil oleh Nelawati. Hitung masa, dalam jam, yangdiambil oleh Aida.
Answer:

Question:   Answer:

Question:
Jisim kubis yang dibeli pada minggu keduaialah 0.9kg kurang daripada minggu pertama. Berapakah peratusan kubis yangdibeli pada minggu pertama berbanding dengan minggu kedua?

Answer: