eQuizShow

Gruppe 2 fysik 1.z

Enheder og symboler

Question: Enheden for tyngdekraft?
Answer: Hvad er Newton?

Question: Symbolet for kraft?
Answer: Hvad er F?

Question: 2 enheder for længde, hvoraf den ene ikke er en SI-enhed?
Answer: Hvad er meter (SI-enhed) og fod (eller en anden i kan finde på internettet)?

Question: Symbolet for Kelvin temperatur?
Answer: Hvad er T?

Question: Bogstavet m har 3 forskellige betydninger, nævn mindst 2.
Answer: Hvad er milli (præfix), meter (enhed) og masse (fysisk størrelse)?

Solsystemet, atomer og partikler

Question: Ladningen af en proton.
Answer: Hvad er positiv?

Question: De partikler et atom er sammensat af.
Answer: Hvad protroner, neutroner og elektroner?

Question: 150 millioner km fra jorden
Answer: Hvad er Solen?

Question: Antallet af planeter i solsystemet (fraregn pluto).
Answer: Hvad er 8?

Question: Dette er ca. jordens alder.
Answer: Hvad er mellem 4 og 5 milliarder år (4,6)?

Energi og Effekt

Question: I denne enhed måles energi i?
Answer: Hvad er joule?

Question: Varme og varmeenergi er andre ord for denne energi.
Answer: Hvad er termisk Energi?

Question: Effekts SI-enhed
Answer: Hvad er watt?

Question: Energiformen man udnytter, når benzin, olie eller mad afbrændes.
Answer: Hvad er Kemisk Energi?

Question: Hvilken enhed opgiver man effekt i når man snakker om motoriserede køretøjer?
Answer: Hvad er hestekræfter?

Varmekapacitet og tilstandsformer

Question: Det punkt hvor et stof går fra fast stof til flydende.
Answer: Hvad er smeltepunktet?

Question: Det punkt hvor temperaturen på en væske ikke kan stige mere (ved det tryk).
Answer: Hvad er kogepunktet?

Question: Symbolet for varmekapacitet.
Answer: Hvad er C?

Question: Størrelsen af 4,17kJ tilføres for at få vand til at stige en bestemt temperatur.
Answer: Hvad er 1˚C?

Question: De to fysiske størrelser som varmekapacitet afhænger af.
Answer: Hvad er temperaturstigning og varmetilførsel?

Atmosfæren, vejret og ideal gas ligningen

Question: Det lag der beskytter os mod UV stråling.
Answer: Hvad er Ozonlaget?

Question: Den hedder ideal gas ligningen.
Answer: Hvad er p*V = n*R*T?

Question: Ligningen der bruges til at beregne sammenhængen mellem mol og masse?
Answer: Hvad er m = M*n?

Question: Det lag i atmosfæren der er tættest på jorden?
Answer: Hvad er Troposfæren?

Question: Denne proces finder sted når en luftmasse nedkøles og skyer bliver dannet.
Answer: Hvad er adiabatisk(nedkøling)?