eQuizShow

Gruppe 3 fysik 1.y

Enheder og Symboler

Question: Denne enhed repræsenterer modstanden i en elektrisk forbindelse
Answer: Hvad er Ohm?

Question: Dette symbol symboliserer stofmængde
Answer: Hvad er n?

Question: Enheden for tid
Answer: Hvad er sekund?

Question: Enhedssymbolet for tryk
Answer: Hvad er Pa?

Question: Hvilket symbol har gaskonstanten
Answer: Hvad er R?

Prepare Uranus

Question: Masse divideret med rumfang
Answer: Hvad er Massefylde/densitet?

Question: Denne kraft får Uranus til at cirkle om solen
Answer: Hvad er tyngdekraften?

Question: Blev opdaget i 1687 i forbindelse med et æble.
Answer: Hvad er tyngdekraften?

Question: Det er en fysisk beskrivelse af en påvirkning som får et legeme til at accelerere
Answer: Hvad er Kraft?

Question: På dette himmellegeme er tyndeaccelerationen 1,65 N/kg
Answer: Hvad er Månen?

Energi og Effekt

Question: Symbolet for energi
Answer: Hvad er E?

Question: Solen udstråler denne energi
Answer: Hvad er stråling og/eller varme energi?

Question: Batterier og mad er eksempler på denne type af energi
Answer: Hvad er kemisk energi?

Question: Navnet på personen som enheden for energi er opkaldt efter
Answer: Hvem er James Prescott Joule?

Question: Denne type af energi er gemt i et æble som skal til at falde ned fra et træ
Answer: Hvad er potentiel energi?

Varmekapacitet og Tilstandsformer

Question: Ved dette punkt bliver faste stoffer flydende.
Answer: Hvad er smeltepunktet?

Question: Fordampning af et stof sker ved dette punkt.
Answer: Fordampning af et stof sker ved dette punkt.

Question: Ved dette antal grader koger vand.
Answer: Hvad er 100 grader celcius?

Question: Symbolet for den specifikke smelte - og fordampningsvarme.
Answer: Hvad er L?

Question: De modsatte processor til Smeltepunktet og kogepunktet.
Answer: Hvad er størkning og fortætning?

Tryk og Opdrift

Question: Dette er den fysiske enhed for tryk.
Answer: Hvad er Pascal (Pa)?

Question: Denne kraft får gas bobler (luft eller CO2) i øl og akvarier til at stige opad
Answer: Hvad er opdrift?

Question: Sammenhængen mellem tryk og kraft
Answer: Hvad er areal?

Question: Denne formel beskriver opdrift.
Answer: Hvad er F = ρ_væske * Vgenstand * g

Question: Ud fra trykket i Marianergraven, kan man finde dybden. Hvor dybt er det?

Tryk= 1,1*10^8 Pa, Atmosfærisk tryk = 101,3 kPa | densitet ca. 1000
Answer: Hvad er ca. 11.000 meter?