eQuizShow

Birgers Quiz

Question: Hvorfra stammer sagaerne?
Answer: Island

Question: I hvilken tid (århundrede) foregår sagaerne?
Answer: vikingetiden, 900-1000

Question: De islandske sagaer er slægtshistorier. 
Disse islandske slægter er oprindelig udvandrerfamilier. 
Hvorfra? (kongen hed Harald Hårfager)

Answer: Norge

Question: Hvad hedder sagaen, hvori Helga den Fagre spiller en stor rolle?
Answer: Gunløg Ormstunges saga

Question: I sagaerne gælder øje for øje, tand for tand. 
Folk ordner deres tvister enten på det årlige Alting eller ved en duel.
Hvad kaldes sådan en duel i sagaerne?

Answer: At gå holmgang

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question: Hvad betyder plusquamperfektum?
Answer: før datid

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question: Hvad betyder hhv. matriarkalsk og patriarkalsk?
Answer: kvinde- og mandsdomineret

Question: Hvad betyder ordsproget:

Errare humanum est

Answer: Det er menneskeligt at fejle

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer: