eQuizShow

Argumentationsanalyse

Appelformer

Question:

At vække tilslutning til sit argument ved hjælp af følelser.


Answer:

PatosQuestion:

At vække tilslutning til sit argument ved at henvise til fornuft og faktuelle, logiske sammenhænge.


Answer:

LogosQuestion:

At vække tilslutning til sit argument ved at referere til egen eller andres troværdighed.


Answer:

EtosQuestion:

Hvilken appelform udgør følgende udsagn?

"Du kan trygt stemme på mit parti til folketingsvalget. Jeg vil sørge for at skabe et trygt samfund i Danmark."


Answer:

PatosQuestion:

Hvilken appelform udgør følgende udsagn?

"Du skulle tage at købe den nye mobiltelefon. Det har næsten alle dine klassekammerater gjort."


Answer:

EtosArgument

Question:

Udsagn, der fremsættes som en kendsgerning.


Answer:

PåstandQuestion:

Udsagn, der beviser eller bekræfter, at en påstand er sand.


Answer:

BelægQuestion:

Det, der skaber sammenhæng imellem påstand og belæg.


Answer:

HjemmelQuestion:

Hvad kaldes en påstand uden belæg?


Answer:

PostulatQuestion:

Den sociale og kulturelle sammenhæng, udsagn indgår i.


Answer:

KontekstTypiske politiker-belæg

Question:

At understøtte sin påstand ved at omtale ét eksempel, der hævdes at kunne sige noget om alle eksempler.


Answer:

GeneraliseringQuestion:

At understøtte sin påstand ved at gentage et ord.


Answer:

RedundansQuestion:

At understøtte sin påstand ved at anvende ord og udtryk som giver en negativ eller positiv medbetydning.


Answer:

KonnotationQuestion:

At understøtte sin påstand ved at stille tingene op i klare modsætningsforhold.


Answer:

DikotomiQuestion:

at udlægge modpartens holdninger og synspunkter på en bevidst forkert og forvrænget måde


Answer:

StråmandChancen

Question:

Et udsagn gøres mere fremtrædende fx ved hjælp af adverbier, spørgsmål, udråb eller adjektiver m.m.


Answer:

OptoningQuestion:

Et udsagn gøres mindre fremtrædende.


Answer:

NedtoningQuestion:

En lile historie fra hverdagen, som skal understøtte hele argumentationen


Answer:

AnekdoteQuestion:

At gå imod en argumentation enten ved at angribe påstande eller gå i rette med belæg


Answer:

GendrivelseQuestion:

Når to parter ikke har samme præmis for at føre en samtale, står argumenterne over for hinanden uden at kunne mødes. Det kaldes ... debatform?


Answer:

Polariseret debatformAnalyse-teknik

Question:

Hvordan finder man vigtige påstande i en tekst?


Answer:

Ved at kigge på hele teksten samlede udsagn.Question:

Hvordan finder man belæg?


Answer:

Tekstnært med angivelse af sidetal og evt. linjenumreQuestion:

Hvordan finder man appelformer i en tekst?


Answer:

Ved at kigge på hele teksten samlede udsagn.Question:

Hvad kaldes det her retoriske kneb?

"Jeg vil godt advare både Lars Løkkes nuværende regering og den regering, han danner efter det næste folketingsvalg, mod kritikløst, bevidstløst og med sammenklappede hæle blot at råbe "Qui", "Yes", "Jawohl" eller noget andet europæisk hver gang, EU pipper. Et godt dansk NEJ har også ret."

(Pia Kjæsgaard)

 

 


Answer:

En stråmandQuestion:

Hvad kaldes det her retoriske kneb?

"Højrefløjens strategi den har vi prøvet. Skatterabatter til de rigeste og til de store virksomheder. Banker, der får lov til at bestemme det hele. Forringelser af velfærden og forringelser for dem, der har mindst. Hvis man tilsætter champagne, kaviar og 1. klasses flyrejser, så har man alle ingredienserne til Lars Løkkes hedeste fantasier. Ikke alene er den strategi uretfærdig. Den virker ikke."

(Johanne S. Nielsen)


Answer:

En stråmand