eQuizShow

Naturkunskap

Vatenskapens långa resa

Question: Vad är observationer?
Answer: Att genom att titta i naturen komma fram till nya upptäckter. Till exempel att studera stjärnhimmeln. 

Question: Vilka var det som la grunden till den moderna naturvetenskapen?
Answer: De gamla Grekerna.

Question: Vad visar den geocentriska modellen?
Answer: Den visar jorden som center av universum.

Question: Vad ska vara med i en laborationsrapport?
Answer: 1. rubrik
2. bakgrund
3. syfte
4. hypotes
5. material och metod
6. resultat
7. slutsatser
8. diskussion


Question: Ge ett exempel på en pseudovetenskap!
Answer: Exempel:
Kristallterapi
Slagrutor
Astrologi
m.m


Energi

Question: Nämn en energiform!
Answer: exempel:
strålningsenergi
kärnenergi
elektrisk energi
rörelseenergiQuestion: Vad är slutprodukterna i fotosyntesen?
Answer: Syre och druvsocker (kolhydrater)

Question: Vad är ekosystems tre beståndsdelar?
Answer: Producenter
Konsumenter
Nedbrytare


Question: Vad säger energiprincipen?
Answer: Energi kan inte förstöras eller nyskapas, den kan bara omvandlas.

Question: Mellan vilka delar pendlar kolet i kolets kretslopp?
Answer: växter, djur och luften.

Miljö och livsstil

Question: Nämn en pollinerare!
Answer: Exempel:
Bi
Humla
Fjäril

Fun fact: Pollineringen i Sverige är värd 1-5 miljarder per år


Question: Vad innebär överkonsumtion?
Answer: Att man använder mer resurser än vad man kräver. Till exempel att man köper mer mat än vad man äter (slänger dålig mat).

Question: Vad visar ett ekologiskt fotavtryck?
Answer: Det visar ett mått på hur mycket man påverkar miljön. Räknas i antal hektar (100m x 100m). 

Question: Vad kallas kärnklyvning som man använder i ett kärnkraftverk med ett finare namn?
Answer: Fission

Question: Vilka är de tre största energikällorna som vi använder i Sverige?
Answer: Biobränslen 22%
Olja 26%
Kärnkraft 32%Hållbarutveckling

Question: Vilken är den vanligaste växthusgasen?
Answer: Koldioxid

Question: Vad innebär den globala uppvärmningen?
Answer: Att jordens medeltemperatur ökar.

Question: Vad är den största orsaken till att vi har surt regn?
Answer: Industrier släpper ut avgaser och svavel och kväve bildar då syror som binder sig i molnen.

Question: Vilka två största orsaker bildar smog i storstäder?
Answer: Avgaser och däck som river upp asfalt.

Question: Vad innebär bioackumulering?
Answer: Att giftiga ämnen koncentreras ju längre upp i näringskedjan man tittar. Detta gör att toppkonsumenter är mest utsatta.

Sex och relationer

Question: När började samtyckeslagen att gälla?
Answer: 23 maj 2018.

Question: Vad innebär heteronormen?
Answer: Att alla är heterosexuella.

Question: Om jag har illaluktande flytningar har jag troligtvis fått vilken könssjukdom?
Answer: Gonorré

Question: Vilka typer av preventivmedel är säkrast att förhindra en graviditet. 
Answer: P-staven, hormonspiralen eller kopparspiralen. Detta för att de inte går att "glömma".

Question: Vad står HBTQ för?
Answer: Homo
Bi
Trans
Queer