eQuizShow

Kemi2

Organisk kemi

Question: Den enklaste alkanen.
Answer: Vad är metan?

Question: Ett kolväte med två kol och en trippelbindning.
Answer: Vad är etyn?

Question: Bildas om man oxiderar etanol fullständigt.
Answer: Vad är ättiksyra?

Question: Somnar så fort Pia börjar prata.
Answer: Vem är Viktor?

Question: Samma molekylformel men olika strukturformel.
Answer: Vad är en isomer?

Ämnen

Question: Universums vanligaste grundämne.
Answer: Vad är väte?

Question: Har gjort låten Tough Love.
Answer: Vem är Avicii?

Question: Metaller som löses upp i saltsyra.
Answer: Vad är oädla metaller?

Question: Bildas om man låter vätgas reagera med kvävgas.
Answer: Vad är ammoniak?

Question: Grundämne som kan vara en giftig gas men även ingår i vanligt bordssalt.
Answer: Vad är klor?

På lab

Question: Konisk flaska som används på laboratoriet.
Answer: Vad är en E-kolv?

Question: Farosymbolen som visar en dödskalle.
Answer: Vad är giftigt?

Question: Den mest noggranna typen av pipett vi har.
Answer: Vad är en vollpipett?

Question: Graderat glasrör som används vid titrering.
Answer: Vad är en byrett?

Question: Vitt bomullsplagg som kemilärare använder på lab.
Answer: Vad är en labrock?

Biokemi

Question: Den enklaste aminosyran.
Answer: Vad är glycin?

Question: Består maltos av.
Answer: Vad är alfa-glukos?

Question: Fruktos, glukos och stärkelse tillhör denna grupp.
Answer: Vad är kolhydrater?

Question: Kolesterol och testosteron ingår i denna grupp.
Answer: Vad är lipider?

Question: Blond sångerska i ABBA.
Answer: Vem är Agneta Fältskog?

Gott och blandat

Question: Skådespelare som spelar huvudpersonen i Die Hard.
Answer: Vem är Bruce Willis?

Question: Explosiv blandning som bildas om man blandar vätgas och syrgas.
Answer: Vad är knallgas?

Question: Manlig huvudperson i TV-serien Störst av allt.
Answer: Vem är Felix Sandman?

Question: Bildas om man gör en syntes med salicylsyra och ättiksyraanhydrid.
Answer: Vad är acetylsalicylsyra?

Question: Överkucku på Gullmarsgymnasiet.
Answer: Vem är Åse?