eQuizShow

Mattequiz

Addition

Question: 4+____=10
Answer: 6

Question: 17+4=______
Answer: 21

Question: 8+7=______
Answer: 15

Question: Bertil skalar 8 äpplen. Gunnar skalar 7 äpplen. Hur många äpplen får de till sin paj?
Answer: De får 15 äpplen till sin paj.

Question: Konrad har femton kulor. Han får åtta kulor av sin morfar. Hur många har han då?
Answer: Han har 23 kulor. 

15+8= 23
5+8= 13
10+13= 23


Subtraktion

Question: 4-4=?
Answer: 0

Question: 4=_____- 6
Answer: 10

Question: 5=10-_____
Answer: 5

Question: 19-4=____
Answer: 15

Question: 50-20=_____
Answer: 30

Division

Question: Pelle och lisa ska dela lika på åtta godisar. Hur många får Pelle?
Answer: Pelle får fyra godisar. 

8/2=4


Question: Kajsa köper fyra hundben till sina två hundar. Hur många ben får varje hund?
Answer: Hundarna får två ben var. 

4/2=2


Question: Matilda har femton polkagrisar. Hon ger alla till sina tre kompisar. Hur många polkagrisar får varje kompis?
Answer: Kompisarna får fem polkagrisar var. 

15/3= 5


Question: Lisa bakar åtta kakor till sina fyra gäster. Hur många kakor får varje gäst?
Answer: Gästerna får två kakor var.

8/4=2


Question: Gösta har 10 vinbärsbuskar i sin trädgård. Hälften har röda vinbär. Hur många har svarta?
Answer: Fem buskar har svarta vinbär.

Multiplikation

Question: 3x5
Answer: 15

Question: 2x4
Answer: 8

Question: 2x6
Answer: 12

Question: 3x3
Answer: 9

Question: 4x5
Answer: 20

Bråk

Question: Hur många tredjedelar är det på en hel?
Answer: 3

Question: Hur många niondelar är det på en hel?
Answer: 9

Question: Du och tre kompisar ska dela på en tårta. Hur stor del var får ni?
Answer: Alla får en fjärdedel. 

Question: Lisas mamma har bjudit grannarna på tårta. När Lisa kommer hem är det en sjättedel kvar av tårtan. Hur mycket har grannarna ätit?
Answer: Grannarna har ätit fem sjättedelar. 

Question: Lisas pappa äter upp halva pizzan. Lisa och hennes två bröder får dela på resten. Hur stor del får var och en?
Answer: De får en sjättedel var. En tredjedel av halvan.