eQuizShow

Ismer i billedkunst

Romantik

Question: Hvornår var perioden?
Answer: Efter den franske revolution og frem til midten af 1800-tallet

Question: Hvad var perioden et oprør imod?
Answer: Oplysningstidens fokus på fornuft og intellekt

Question: Hvad malede man især?
Answer: Landskabs-malerier

Question: Hvad betyder patriotisme?
Answer: Kærlighed til fædrelandet

Question: Answer: "En dansk kyst" af T.H. Lundbye

Naturalisme

Question: Hvornår var denne isme mest populær?
Answer: Især i 1800-tallet

Question: Hvor har ismen sit udspring?
Answer: Frankrig

Question: Hvad er ismen en reaktion på?
Answer: Romantikken

Question: Hvordan ville man gerne male/stilen i perioden?
Answer: Gengive virkeligheden objektivt

Question: Answer: "Sommerdag ved Skagens Sønderstrand" af P.S. Krøyer

Impressionisme

Question: Hvornår starter man med at male på denne måde?
Answer: 1864

Question: Hvordan er farvevalget?
Answer: Lyse farver

Question: Hvad spiller en væsentlig rolle i malerierne?
Answer: Lyset

Question: Hvad skal motiverne være?
Answer: Realistiske

Question: Answer: "Parasol" af Monet

Art nouveau og futurisme

Question: Hvornår har vi Art nouveau-perioden?
Answer: 1880'erne frem til 1. verdenskrig (1914)

Question: Hvilken streg bruger man i Art nouveau?
Answer: En stærk og enkel streg

Question: Hvilke former bruger man i Art nouveau?
Answer: Geometriske, figurative eller abstrakte

Question: Hvor og hvornår starter Futurismen?
Answer: Italien i begyndelsen af 1900-tallet

Question: Nævn mindst 3 ting, man havde fokus på.
Answer: Maskiner, byen, krigen, farten, industrialiseringen

Kubisme og surrealisme

Question: Hvor og hvornår starter Kubismen?
Answer: Frankrig 1907(-1914)

Question: Hvilke farver arbejder man mest med i Kubismen?
Answer: Jordfarver og gråtoner

Question: Answer: "Guitarspilleren" af Picasso

Question: Hvad vil man gerne udstille i Surrealismen i malerierne?
Answer: Drømme, fantasier og seksualitet

Question: Answer: Kunstner: Salvador Dali