eQuizShow

riskuj pro tercii

anorganické názvosloví

Question: CO2
Answer: oxid uhličitý

Question: NaOH
Answer: hydroxid sodný

Question: H2SO4
Answer: kyselina sírová

Question: Cr2(SO4)3
Answer: síran chromitý

Question: dusitan sodný
Answer: NaNO2

organické názvosloví

Question: CH3-CH3
Answer: ethan

Question: 1,3-dichlorpropan
Answer: CH2-CH2-CH2
   /                /
Cl              Cl


Question: fenol
Answer: Výsledek obrázku pro fenol

Question: Výsledek obrázku pro anilín
Answer: anilín

Question: glycerol
Answer: Výsledek obrázku pro glycerol

alkoholy

Question: jaký znáš jednosytný alkohol?
Answer: Př. methanol

Question: jak získáme ethanol
Answer: kvašením

Question: vysvětli pojem abstinent
Answer: nepije alkohol

Question: vyjmenuj dva druhy závislosti na alkoholu u člověka
Answer: fyzická a psychická

Question: jak se jmenuje stav kdy je člověk závislí na alkoholu bez něj (stav kdy už se třese a má fyzické problémy když alkohol nedostane)
Answer: delirium tremens

karboxilové kyseliny

Question: jakou koncovku mají karboxilové kys.
Answer: -ová

Question: kyselina mravenčí-vzoreček
Answer: HCOOH

Question: co je to CH3COOH
Answer: Kys. octová

Question: využití kyseliny mravenčí
Answer:  konzervace potravin, výroba léků, barvířství, gumárenství, dezinfekce proti plísním,…

Question: Informace o kyselině citronové
Answer: - vyskytuje se v citrusových plodech, v ovoci, v zelenině- bílá, krystalická látka- je to nejběžnější konzervační látka (E 330) – limonády, džusy, džemy, marmelády, ….- vyrábí se kvašením cukrů- zabraňuje srážení krve, proto se používá při odběrech krve pro transfuz

halogenderiváty

Question: v jakém mohou být skupenstvím
Answer: - mohou být ve skupenství pevném, kapalném nebo plynném 

Question: CH3 – CH2 – CH2 – Cl
Answer: chlorpropan

Question: využití halogenderivátů
Answer: Užití: rozpouštědla, insekticidy, dezinfekční prostředky, náplně chladících zařízení, k narkózám nebo místnímu znecitlivění, součást náplně halogenových svítidel …

Question: DDT
Answer:  Je jedním z nejstarších a nejznámějších insekticidů. V čisté formě je to bezbarvý nebo bílý krystalický prášek, velmi slabé aromatické vůně, velmi špatně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v některých organických rozpouštědlech, například v tucích. Toxický a nebezpečný pro životní prostředí

Question: PCB
Answer: polychlorované bifenyly se používali jako hydraulické kapaliny, na zlepšení odolnosti barev, jako změkčovadlo do plastů ale přišlo se na to, že se opět jedná o kumulativní jed.