eQuizShow

6A

Brøker

Question: Forkort 8/12 mest muligt
Answer: 2/3

Question: Hvad giver 1/2 + 1/4

Answer: 3/4

Question: Hvad giver 5/6- 3/6
Answer: 1/3

Question: Hvad giver 2/3-1/7?
Answer: 11/21

Question: Forkort 80/2000
Answer: 1/25

Brøk, procent og decimaltal

Question: Skriv 1/2 som procent og decimaltal
Answer: 50% 0,50

Question: Skriv 1/8 som procent og decimaltal
Answer: 12,5% og 0,125

Question: Skriv 30% som brøk og decimaltal
Answer: 3/10 og 0,30

Question: Hvilken brøk er størst? 8/9 eller 7/8?
Answer: 8/9

Question: Skriv 1/6 som procent og decimaltal
Answer:

Blandet

Question: Hvad er gennemsnittet af 4, 5, 3, 3, 5?
Answer: 4

Question: Hvad er 2,392+ 0,73?
Answer: 3,122

Question: Hvad giver 12x12?
Answer: 144

Question: Hvad giver 4655:7
Answer: 665

Question: Hvad giver 2/3 af 453?
Answer: 302

Procent

Question: Hvad er 50% af 250?
Answer: 125

Question: Hvad er 25% af 480
Answer: 120

Question: Træk 30% fra 200
Answer: 140

Question: Hvad giver 110% af 200?
Answer: 220

Question: En ½ l sodavand koster 15 kroner. Herefter stiger prisen 3 kr. Hvor stor er stigningen i procent?
Answer: 20%

Blandet 2

Question: Hvor mange tal går op i 30?
Answer: 8 stk
(1,2,3,5,6,10,15,30)

Question: Omskriv 1/4 meter til centimeter
Answer: 25 cm

Question: Indsæt >, <, = så stykket bliver rigtigt
0,4____1/3
Answer: >

Question: Beregn x
3*x - 4 = 5
Answer: x=3

Question: Udregn dette: 36-2*9-3*6
Answer: 0