eQuizShow

Vogntog 2

Lygter

Question:

Der må kun være tillaldte lygter på PHV.


Answer:

Nej Påbudte og tilladteQuestion:

Hvor mange Positionslyget må der være?


Answer:

2Question:

Hvornår Skal der være makeringslygter hvis bredden er

1,8 meter

2 meter

2,2 meter

2,1 meter


Answer:

Svar  2,2Question:

Nævn Påbudte lygter  på PHV


Answer:

To lygter med positionslys

To lygter med Baglys

To lygter med stoplys

To Blinklys bagpå

Mindst en nummerplade lygteQuestion:

Hvilke påbudte reflekser og lygter skal en PHV være forsynet med ? 


Answer:

To hvide  godkendte reflekser fremad.

To røde godkendte trekanter bagud

Gule godkendte reflekser på siden

To positionslys

To baglygter

To stoplygter

To blinklys

Nummerplade lys

Over 2,1 makeringslys

Refleksplanke

Gule markeringslygter (over 6 Meter)

 Styretøjet

Question:

Hvad er styretøjet på PHV


Answer:

DrejekransenQuestion:

Loven krav til styretøjet.


Answer:

Væsenlig slør i stryapparatet som helhed eller i dets enkelte dele må ikke forekomme.Question:

Nævn de steder der kan være slør ved drejekransen.


Answer:

Slitage i selve drejekransen

Monteringsboldte er løseQuestion:

Hvordan kontrolerer du styretøjet?


Answer:

Foretager en rokkeprøve.Question:

Forklar en rokkeprøve.


Answer:

Vt skal være sammenkoblet

P bremse på PHV skal være bremset

En mand i lastbil rokker med vt

Man kigger efter slør i drejekrandsenBremser

Question:

Hvad er galt når oppumpningstiden er for kort


Answer:

Vand eller bulerQuestion:

Hvad  kan årsagen til skævtrækning eller uens bremsning være ?


Answer:

Fugt eller snavs på  bremsebelægning

Defekt hjulbremse

Defekte bremsecylindre eller bremsemembranerQuestion:

Hvad er årsagen til hjulblokade på PHV være?


Answer:

Forkert indstillet ALB ventilQuestion:

Hvordan foretager du tæthedprøve på en PHV ?


Answer:

Højeste arbejstryk

Afmonter slanger (driftbremse bremser)

Lyt efter udsivning

 Question:

Forklar en tæthedprøve for vogntog ?


Answer:

Træd på driftbremsen et par gange

Start motor og pump op til højest arbejdstryk.

Stop motor træd bremsepedal til bund stop og hold den

Lyt efter udsivning

Eller pludselig trykfaldBærende dele

Question:

Hvad skal du kontrolerer ved chassisrammen og trækstangen ?


Answer:

Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret ,revnet eller beskadiget i øvrigt.Question:

Hvad er reglerne med hensyn til affjedringen?


Answer:

Påhængskøretøjet skal være affjedret på alle akslerQuestion:

Hvad er lovkrav til en forskydelig sættevognsskammel og trækstang /træktriangel?


Answer:

En forskydelig sættevognsskammel og trækstang/træktriangel skal kunnes fastlåses i de enklte stillinger.Question:

Hvad kan unormal dækform ved vejbanen tyde på ?


Answer:

Ukorrekt dæktryk.Question:

Hvad er lovkrav til karrosseri og opbygning ?


Answer:

Solidt fastgjort til  påhængskøretøjets bærende dele .

Skal være uden skarpe kanter eller udragende dele,Chancen

Question:

Hvornår kan registreringsattester medbringes i kopi.


Answer:

Ved kørsel i Danmark.Question:

Hvad kan årsagen  til hjulblokade være?


Answer:

ALB ventil.Question:

Hvilke muligheder er der til registrering af lastbil til sammenkobling med et påhængskøretøj?


Answer:

Fast

Variabel

SynsfriQuestion:

Hvor langt må afstanden være fra bagkant lastbil til forkant påhægsvogn?


Answer:

2 meterQuestion:

Hvilke påskrifter skal der være på en sættevogntog til synsfri  sammenkobling?


Answer:

L    Tiladt Last

AT  Akseltryk

HT  Tiladt Hovedboldttryk

ST   Skammelbelastning

T     Totalvægt (Lastbil)

L      Last  (Lastbil)

Ved forskydelig skammel Pil ved position ved ST