eQuizShow

Várháborúk

várkapitány

Question: Eger vár kapitánya 1552
Answer: Dobó István

Question: Szigetvár vár kapitánya 1566
Answer: Zrinyi Miklós

Question: Kőszeg vár kapitánya 1532
Answer: Jurisics Miklós

Question: Drégely vár kapitánya 1552
Answer: Szondi György

Question: Temesvár vár kapitánya 1552
Answer: Losonci István

esemény

Question: Mohácsi csata
Answer: 1526

Question: Az ország 3 részre szakadása, Budát elfoglalja a török
Answer: 1541

Question: Bocskai felkelés 
Answer: 1604 - 1606

Question: Buda visszafoglalása a töröktöl
Answer: 1686

Question: 15 éves háború a török és Habsburgok között
Answer: 1591 - 1606

személy

Question: Budát elfoglaló török szultán neve 
Answer: I Szulejmán 

Question: Erdély első fejedelme
Answer: János Zsigmond

Question: Habsburg ellenes összeesküvés a 17. század második felében
Answer: Wesselényi mozgalom

Question: A kurucok első vezetője a 17. század végén
Answer: Thököly Imre

Question: Budát visszafoglaló Szent Liga seregeinek főparancsnoka
Answer: Lotharingiai Károly herceg

török

Question: Török zsoldos gyalogság
Answer: janicsárok

Question: Török lovas katona
Answer: szpáhi

Question: Honnan biztosították a janicsárok utánpótlását?
Answer: gyermekadóból

Question: Magyarországi török hódoltság területi központját irányító méltóság 
Answer: budai pasa

Question: Régi török hadseregben a tüzérek neve
Answer: topcsik

országrész

Question: Török által elfoglalt országrész neve
Answer: Török Hódoltság

Question: Habsburgok által irányított terület neve az ország északi, nyugati részén
Answer: Királyi Magyarország

Question: Melik országrészt nevezték úgy is, hogy Fejedelemség a hegyek között
Answer: Erdélyi Fejedelemség

Question: A hegyek között elterülő fejedelemség központja
Answer: Gyulafehérvár

Question: A Habsburgok által uralt országrész központja
Answer: Bécs, Pozsony