eQuizShow

Julekemi 3KE

Roedkaal og andet surt

Question:
HydronoverførselsreaktionAnswer: Hvad er en syre-basereaktion?

Question: Et ledigt elektronpar
Answer: Hvad skal en base have?


Question: Syren har en stor Ks værdi
Answer:

Hvad er en stærk syre?


Question:
Opløsningens pH i ækvivalenspunktet ved titrering af eddikesyre med natriumhydroxid

Answer: Hvad er en basisk opløsning?

Question:
En titrering hvor man anvender en indikator til at bestemme ækvivalenspunktet

Answer: Hvad er en kolorimetrisk titrering?

Julemad

Question:
Bagepulver

Answer: Hvad er natriumhydrogencarbonat?

Question:
Et disaccharid opbygget af glucose og fructose

Answer: Hvad er sukker?

Question:
Fedt fra smør, and og flæskesteg

Answer: Hvad er mættet fedt?

Question:
Et molekyle dannet ved kondensation af glycerol og 3 langkædede fedtsyrer.

Answer: Hvad er et triglycerid?

Question:
Rødkål

Answer: Hvad er en pH indikator?

Julepynt (bindinger og sløjfer)

Question:
En binding bestående af et fælles elektronpar

Answer: Hvad er en kovalent binding?

Question:
s orbitalen

Answer: Hvilken orbital ligner en julekugle?

Question:
En intermolekylær kraft der opstår mellem polære stoffer

Answer: Hvad er en dipol-dipol binding?

Question:
London binding

Answer: Hvad er en intermolekylær kraft der opstår mellem upolære stoffer?

Question: p orbitalen
Answer:
Hvilken orbital ligner en sløjfe?


Analysemetoder og andesteg

Question: En metode hvorved man bestemmer koncentrationen af et stof
Answer:
Hvad er en kvantitativ metode?


Question: En lov der giver en lineær sammenhæng mellem absorbans og koncentration
Answer:
Hvad er Lambert-Beers lov?


Question: Gassen der fører komponenter gennem en GC kolonne og det materiale der er coated på indersiden af kolonnen
Answer:
Hvad er den mobile og den stationære fase?


Question: Den tid et stof bliver tilbageholdt på f.eks. en kolonne
Answer:
Hvad er retentionstiden?


Question: Andesteg
Answer:
Hvad foretrækker danskerne at spise juleaften?

(de sidste 10-12 år har and overgået flæskestegen :-))Energi, krudt og kugler

Question: Læren om energiomsætning
Answer:
Hvad er termodynamik?


Question: Et system der hverken udveksler energi eller varme med omgivelserne
Answer:
Hvad er et isoleret system?


Question: En reaktion hvor tilvæksten i entalpi er negativ
Answer:
Hvad er en exoterm reaktion?


Question: 2 gasmolekyler reagerer med hinanden og bliver til 4 gasmolekyler, herved stiger graden af uorden
Answer:
Hvad er en stigning i entropi?


Question: G= H-T*S
Answer:
Hvad er definitionen på Gibbs energi?