eQuizShow

5.V (nr.2)

Regn m. store tal

Question: Hvad er 22 gange 3
Answer: Hvad er 66

Question: Hvilket tal findes ved at sige: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
Answer: Hvad er 55

Question: Hvilket tal skal ganges med 2, for at giver 492
Answer: Hvad er 246

Question: Hvad giver summen af de følgende tal:
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10x0

Answer: Hvad er 45

Question: Hvad giver 2234 - 1234
Answer: Hvad er 1000

Brøker

Question: Hvad hedder den streg i midten af en brøk
Answer: Hvad er brøkstregen

Question: Hvad hedder den øverste del af en brøk
Answer: Hvad er tælleren 

Question: Hvad er halvdelen af 228
Answer: Hvad er 114

Question: Hvad er halvdelen af 3
Answer: Hvad er 1,5

Question: Navnet af den nederste del af en brøk
Answer: Hvad er nævneren

Vinkler

Question: Hvor mange grader er en ret vinkel
Answer: Hvad er 90 grader

Question: Hvad kendetegner en spidsvinkel
Answer: Hvad er en vinkel der er mindre end 90 grader

Question: Hvad kendetegner en stump vinkel
Answer: Hvad er en vinkel der er større end 90 grader

Question: Hvor mange græder er en ret linje 
Answer: Hvad er 180 grader

Question: Hvad er vinkelsummen i et kvadrat 
Answer: Hvad er 360 grader

Koordinatsystem

Question: Hvad hedder den vandrette streg i et koordinatsystem
Answer: Hvad er x-aksen (første aksen)

Question: Hvad hedder den lodrette streg i et koordinatsystem 
Answer: Hvad er y-aksen (anden aksen)

Question: Et andet ord for y-aksen
Answer: Hvad er anden aksen

Question: Et andet ord for x-aksen
Answer: Hvad er første aksen 

Question: Hvilket koordinat aflæse først i et koordinatsæt 

f.eks. (3,2)

Answer: Hvad er første koordinatet 

Geometri

Question: Findes ved at gange længde med bredde
Answer: Hvad er areal 

Question: En firkant, hvor siderne har samme længde og rette vinkler
Answer: Hvad er et kvadrat 

Question: I en ret vinkel trekant, hvor side a er 120 grader, b er 40 grader, hvor stor er den sidste vinkel
Answer: Hvad er 20 grader

Question: Vinkelsummen i en cirkel 
Answer: Hvad er 360 grader

Question: Et græsk ord for jordmåling 
Answer: Hvad er geometri