eQuizShow

De bijbel

Les 1: Heilige boeken

Question: Wat is het heilige boek van de christenen?
Answer: de Bijbel

Question: Wat is het heilige boek van de moslims?
Answer: de Koran

Question: Wat is het heilige boek van de joden?
Answer: de Tenach

Question: In welke twee talen is de bijbel geschreven?
Answer: Hebreeuws & Grieks

Question: Koran betekent 'reciteren'. Leg dit woord uit.
Answer: hardop opzeggen

Les 2: Het Oude Testament

Question: Wat is een betere naam voor Oude Testament?
Answer: Eerste Testament

Question: Uit hoeveel delen bestaat het Oude Testament?
Answer: drie

Question: Wat betekent Thora?
Answer: Wet

Question: Wat betekent Nebiim?
Answer: Profeten

Question: Wat betekent Chetoebim? (Opgelet, je moet de twee betekenissen geven!)
Answer: de Geschriften of Wijsheidsboeken

Les 3: Personen uit het OT

Question: Wie is deze figuur?
Hij leefde rond 1650 v.C. Hij was de zoon van Jakob en de achterkleinzoon van Abraham.
Zijn elf jaloerse broers verkochten hem als slaaf. Zo verzeilde hij in Egypte.
Tijdens de grote hongersnood stelde de farao hem aan als onderkoning.
Hij redde zijn familie van de honger door hen in Egypte te laten wonen.
Answer: Jozef

Question: Wie is deze figuur?
Hij leefde rond 1260 v.C. Hij was een nakomeling van Jozef.
Hij leidde het uitgebuite joodse volk weg uit Egypte.
Tijdens de tocht door de woestijn ontving hij, op een berg, de 'Tien Woorden' van God.
Answer: Mozes

Question: Wie is deze figuur?
Zijn naam betekent 'vader van vele volkeren'.
Hij leefde omstreeks 1900 v.C.
God sloot een verbond met hem en schonk hem veel nakomelingen.
Answer: Abraham

Question: Wie is deze figuur?
Als herdersjongen was hij van eenvoudige komaf.
Toch werd hij misschien de beroemdste koning van het joodse volk.
De profeet Nathan wees hem terecht wanneer hij zijn macht misbruikte.
Answer: David

Question: Wie is deze figuur?
Hij leefde in de 9e eeuw v.C.
Als profeet bestreed hij het geloof in valse goden van het koningspaar Achab en Izebel.
Hij kreeg het hard te verduren van koningin Izebel en was voortdurend op de vlucht.
God liet hem ervaren wie Hij is en gaf hem moed.
Answer: Elia

Les 4: Het Nieuwe Testament

Question: Wat is een betere naam voor Nieuwe Testament?
Answer: Tweede Testament

Question: Wie zijn de vier evangelisten?
Answer: MatteŁs, Marcus, Lucas & Johannes

Question: Wie schreef de meeste Brieven die we terugvinden in de Bijbel?
Answer: Paulus

Question: Wie schreef het boek Openbaring?
Answer: Johannes

Question: Wie schreef de Handelingen van de apostelen?
Answer: Lucas

Les 5: Verhalen van en over Jezus

Question: Wat is een verhaal over Jezus?
Answer: een verhaal dat over Jezus verteld wordt

Question: Wat is een verhaal van Jezus?
Answer: een verhaal dat Jezus tijdens Zijn leven verteld heeft

Question: Wat doet Jezus in de verhalen over de lamme en de blinde?
Answer: mensen genezen

Question: Wat wil Jezus ons leren met het de gelijkenis van een vijgenboom zonder vruchten?
Answer: Fouten worden niet zomaar door God bestraft.
Geef mensen altijd een tweede of een nieuwe kans.

Question: Geef een andere naam voor 'gelijkenis', zoals bijvoorbeeld de gelijkenis van het mosterdzaadje, de gelijkenis van de zaaier, ...
Answer: parabel