eQuizShow

USA

Tea Party

Question: Var har Tea Party Rörelsen tagit sitt namn ifrån?
Answer: Från Boston Tea Party.

Question: Vilket år inträffade Boston Tea Party?
Answer: År 1773

Question: Vilket år fick dom sitt stora genombrott?
Answer: År 2009

Question: Vem är Tea Party rörelsens främsta frontfigur?
Answer: Sarah Palin

Question: Varför fick dom så stort genomslag?
Answer: På grund av Obamacare.

Konstutionen

Question: När skrevs första författningstillägget.
Answer: År 1791

Question: Vad säger författningen om förhållandet mellan kyrka och stat? 
Answer: Att kyrka och stat ska hållas separerade.

Question: Varför skrevs första författningstillägget?
Answer: För skapa möjlighet till att fritt utöva religion.

Question: Nämner konstitutionen Jesus?
Answer: Nej

Question: Står det något i konstitutionen om att presidenten måste tro på Gud?
Answer: Nej

Abort/Homosexualitet

Question: Är abort lagligt i USA
Answer: Ja

Question: Är samkönade äktenskap tillåtna i USA 
Answer: Ja

Question: Vad har man för argument för att förbjuda abort?
Answer: Livet startar i livmodern och varje liv är heligt.

Question: Nämn en grupp som tycker att homosexualitet är en synd. 
Answer: Evangelikanerna

Question: Vilket år blev samkönade äktenskap lagliga i hela USA?
Answer: År 2015

Blandat

Question: Vem var Jerry Falwell
Answer: En av de främsta företrädarna för den kristna högern.

Question: Vad är en paraplyorganisation?
Answer: En organisation med flera underorganisationer.Question: Vilken är den största religiösa gruppen i USA?
Answer: Protestanter

Question: Är det en fördel att var troende kristen om man ställer upp i presidentvalet.
Answer: Ja

Question: Vad innebär frihetsbegreppet för republikanerna?
Answer: Frihet från staten(övermakten)

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer:

Question:
Answer: