eQuizShow

Morality

Det menneskelige artvæsens grundform

Question: Definer IRM
Answer: Hvad er, medfødte tilbøjelighed til, at reagere på bestemte nøglestimuli med en bestemt adfærd

Question: Nævn de emotioner tilhørende "levels of analysis"
Answer: Hvad er: individual, dyadic, group go culture

Question: Hvilke to forskellige situationer kommer instinkter til udtryk?
Answer: Hvad er: 1) når dyret kommer i en bestemt stimuli-situation. 2) Hvis instinktet ikke har været "udlevet" længe, vil det flyde over og nå til en slags "automat-reaktion"

Question: Keltner's definition af emotioner 
Answer: Definerer emotioner ud fra de sociale funktioner de udøver for individer. 

Question: Nævn etologiens fire grundbegreber - instinktets fire kriterier:Answer:

Hvad er --> 1) Medfødte adaptive adfærdsmønstre, som stort set er komplette ved første udførelse,  2) fælles for alle en arts medlemmer,
3) relativt upåvirkede af seneste erfaring,
4) og en gang udløst forløber de automatisk. Introduktion - Tønnesvang

Question: Fire specifikke kvadranter i kvadrantmodellen
Answer: hvad er: Jeg(det subjektive), Vi (det intersubjektive), Det(Det objektive) og Dem/det (det interobjektive)

Question: Definer Holon: 
Answer: Hvad er: Helheden er mere end summen alene. 

Question: Definer Holarki:
Answer: Hvad er vi forstår en ting med det andet, så man kan kun forstå en ting, hvis man har hele helheden med.

Question: Forklar ontologisk reduktionisme
Answer:

Når man reducerer et bredt ogkompliceret fænomen (særligt inden for psykologi og humanvidenskaben) til éneller få elementer/årsager, fx ”Vold og aggression skyldes dårlig opvækst”. Question: Definer fænomenologi/fænomenologisk aspekt
Answer:

Fænomenologi er en filosofiskretning, der beskæftiger sig med det subjektivt oplevet, dvs. hvad og hvordanet individ oplever, tænker og føler. Når noget er fænomenologisk, så snakkerman om netop om denne ”indre side” af et individ -  hvad og hvordan et individ oplever, tænker ogføler.

 SPAS

Question: Hvad hedder bar "udvalget" på psykologi
Answer: Hvad er Kein Cortex

Question: Antal personer fra hovedfag på idræt
Answer: hvad er 4

Question: Algen? 
Answer: Hvem er Anders "Alge"

Question: Udvalget eftersigne der blev stiftet på psykologi for at komme til FAPIA's julefrokoster 
Answer: Hvad er Smørings udvalget

Question: vinder af EM finalen i 2016
Answer: Hvem er Portugal

Morality

Question: Haidt og Kesebir's vinkel på morality
Answer: Hvad er socialpsykologisk synsvinkel

Question: hvem skrev: "The fundamental problem of social psychology is the moralization of the individual by the society into which he is born as a creature in which the non-moral and purely egoistic tendencies are so much stronger than any altruistic tendencies"
Answer: Hvem er Wiliam McDougall

Question: Tre principper i Haidt og Kesebir's artikel 
Answer: Hvad er: 1) Intuitive primacy, 2) Moral thinking is for social doing, 3) Morality binds and builds

Question: Målet for Haidt og Kesebir's artikel
Answer: Hvad er, at fremstille en måde hvad moral virkelig er, hvor den kom fra, hvordan den virker og hvorfor Mc Dougall havde ret i at anspore en socialpsykologisk tankegang

Question: Gruden til at moralen i det tyvende århundrede begyndte at miste perspektiver som: følelsesmæssige og sociologiske perspektiver af moralen
Answer: Hvad er at mange filosofer og samfundsforskere begyndte at omfavne rationalismen og den metodisk individualisme. 

Morality 2

Question: Morality forfatter?
Answer: Hvem er Jonathan Haidt og Selin Kesebir

Question: Hvad inkludere fairness/reciprocity
Answer: Hvad gør retfærdighed og relationens af hvad er rigtigt, som angiver hvem der skylder hvad til hvem. 

Question: Hvem producerede den vigtigste deontologi teori
Answer: Hvem er Immanuel Kant

Question: Definer deontology
Answer: Hvad er, at deontologi fokuserer på pligter som hvad er rigtigt og hvad er forkert.

Question: Moral for dig?
Answer: Hvem svarer først ;-)