eQuizShow

Samhällskunskap

Riksdag och regering

Question: Vad beslutar riksdagen om?
Answer: Lagar och skatter

Question: Kan regeringen ta beslut utan riksdagen?
Answer: Nej

Question: Hur beslutar riksdagen om en lag skall bli godkänd eller inte?
Answer: Genom röstning

Question: Hur många partier sitter i riksdagen?
Answer: 8

Question: Hur många partier sitter i regeringen?
Answer: 2

Att påverka politiken

Question: Vem bestämmer i en demokrati?
Answer: Folket

Question: Hur kan du som medborgare i en demokratisk stat vara med och påverka?
Answer: Genom att rösta

Question: Vilka partier kan du rösta på?
Answer: Vilket du vill

Question: För utom att rösta, hur kan du påverka politikerna?
Answer: Genom debattartiklar, engagera dig i en organisation eller politiskt.

Question: Vad kallas de partier som inte sitter i regeringen?
Answer: oppositionen 

Politisk historia

Question: Vem styrde i sverige innan det blev en demokrati?
Answer: Kungen

Question: Vad hette den statsminister som vintern 1986 blev ihjälskjuten? 
Answer: Olof Palme

Question: Vilket år fick kvinnor rösträtt i Sverige?
Answer: 1921

Question: Vilket år avskaffades kungamakten? 
Answer: 1876

Question: Mellan vilka år var Sverige och Norge i union?
Answer: 1814-1905

Val

Question: Vem får rösta i Sverige?
Answer: Alla som fyllt 18 och är svensk medborgare

Question: Hur långt är det mellan valen i Sverige?
Answer: 4:a år

Question: Vem vinner i ett val?
Answer: Den som har fått flest röster

Question: I Sverige har vi tre stora val vart 4:e år, vilka är dessa tre olika val?
Answer: Riksdagsvalet, landstinget och Kommunalvalet 

Question: Vem får rösta i kommunvalet? 
Answer: Alla som bott i Sverige i minst 3:år och fyllt 18:år

Samhällets ekonomi

Question: Vad använder sig staten av för att betala sina utgifter?
Answer: Skattepengar 

Question: Vem betalar skatt?
Answer: Alla som jobbar

Question: Vad går skattepengarna till?
Answer: Att betala så att alla kan gå till skolan, få sjukvård, kan åka på vägarna och mycket mer

Question: Vad är privatekonomi?
Answer: Dina egna pengar och hur du spenderar dem

Question: Vad innebär det att det är högkonjunktur? 
Answer: Att det går bra för samhället, många har jobb och köper mer saker.