eQuizShow

Kortlære

De 4 verdenshjørner

Question: Hvor ligger Danmark i forhold til Norge?
Answer: Danmark ligger Syd i forhold til Norge

Question:

Hvor ligger Jylland i forhold til Sjælland?


Answer:

Jylland ligger vest for SjællandQuestion: Hvor ligger Danmark i forhold til Rusland
Answer: Danmark ligger Vest i forhold til Rusland

Question: Hvor ligger Estland i forhold til Letland?
Answer: Estland ligger Nord i forhold til Letland

Question: Hvor ligger Wien i forhold til København?
Answer: Wien ligger Sydøst i forhold til København

Bredde og længdegrad

Question: Hvad bruger man længde og breddegrader til?
Answer: Til at finde ud af hvor man er/ hvor dem man skal hen til er

Question: Hvad kalder man 0 breddegrads linien?
Answer: Ækvator

Question: Hvad gør man brug af når man skal fortælle sin position ved hjælp af længde og breddegrader?
Answer: De 4 verdenshjørner NORD SYD ØST VEST!

Question: Hvad kalder man Længdegrads linien?
Answer: Meridianen

Question: Hvad hedder byen som meridianen går igennem?
Answer: Greenwich

Kort generelt

Question:

Hvad hedder de 3 store oceaner?


Answer:

Det indiske ocean

Stillehavet

AtlanterhavetQuestion:

Hvad er et farvand?


Answer:

Vandområde i hav, fjord el. lign. som skibe eller både kan sejle påQuestion:

Hvor mange verdensdele har vi?


Answer:

7Question:

Hvorfor har vi forskellige tidszoner i verden?


Answer:

Fordi Jorden drejer om sin egen akse og derfor "står" solen op på forskellige tidspunkter.Question:

Hvad er forskellen på et kontinent og et land? Er der nogle som er både et kontinent og et land?


Answer:

Afrika er et kontinent, men ikke et land. Da det består af mange små lande som hver har deres leder og lovgivning.

 

Australien er et kontinent da det er et land med én lov og én leder. Antarktis er også et kontinent samt et land.

 

 Atlas

Question: Hvad er et atlas?
Answer: Det er en samling af landkort i bogform

Question: Hvad kan man bruge et Atlas til?
Answer: Finde vej, finde koordinater, se hvor veje/tog etc. ligger. Se havene, både lokalt og internationalt. Se alle verdens lande.

Se forskellige typer af kort. Politiske kort, tematiske kort (beplantning, befolkning, nationalitet). Klimabælter.


Question: Hvad betyder tallene rundt i kanten af kortene i atlasset?
Answer: Det er længde og breddegrader

Question: Hvordan finder man en by/land
Answer: Man slår op i registeret, finder landet/byen, ser hvilken side den er på og hvilke numre og bogstaver som står ud for den.

Question: Hvorfor er atlas vigtigt at kunne bruge
Answer: Hvis man ikke har adgang til en gps eller andet elektronisk hjælpemiddel. Så skal man kunne aflæse et kort for at finde ud af hvor man skal hen.

Danmark

Question:

Hvad hedder Danmarks hovedstad?


Answer:

KøbenhavnQuestion:

Hvor mange mennesker bor der i Danmark ca?


Answer:

omkring 5.5 millionerQuestion:

Man kan ringe fra Ringsted til Thisted, men kan man tisse fra Thisted til Ringsted?


Answer:

NejQuestion:

Nævn 4 danske farvande


Answer:

Skagerrak, Kattegat, Nordsøen, Østersøen, Storebælt, Lillebælt, ØresundQuestion:

Nævn Danmarks 4 største byer


Answer:

København, Aarhus, Odense, Aalborg