eQuizShow

Kuldvillak KiNG-10kl-21 2015/16

Matemaatika

Question: Just nii nimetatakse geomeetria algset tähendust

Answer: Mis on maamõõtmine


Question: Just nii uurib see algebraaliste muutkondade ja nende mitmesuguste üldistuste omadusi
Answer: Mis on algebraline geomeetria


Question: Just nii lähtub kolmest põhikujundist: punktist, sirgest ja tasandist.
Answer: Mis on elementaar geomeetria


Question: Just nii lahendatakse kõik graafiliselt
Answer: Mis on kujutav geomeetria


Question: Just nii lähtutakse selles teoses "Elemendid" kirjeldatud alustest
Answer: Mis on eukleidese geomeetria


Väärtused ja kõlblus-LT

Question: Just nii keskendub see teadlasele ning tema professiooniga seotud eetilistele normidele
Answer: Mis on teadlase eetika


Question: Just nii on selle eesmärgiks rakendada eetika aluspõhimõtteid teaduslikule uurimistööle
Answer: Mis on teadustöö eetika


Question: Just nii on see põhimõte, mille järgi peavad naistel ja meestel olema võrdsed õigused, kohustused, vastutus ja võimalused
Answer: Mis on sooline võrdõiguslikkus


Question: Just nii liigitatakse inimese loodud seadused ehk sotsiaalsed normid

Answer: Mis on kirjutatud ja kirjutamata normid


Question: Just nii President Ilves 2014. aasta 24.detsember kutsus inimesi pidama oluliseks

Answer: Mis on tähelepanelikkus


Kunst

Question: Just nii kasutati Vanas-Roomas kaartide, võlvide ja kuplite sidumiseks

Answer: Mis on lubimört


Question: Just nii ehitati neljakandilisi ruume ja kaeti need

Answer: Mis on silindervõlv


Question: Just nii arenes kõrgtasemeliseks rooma

Answer: Mis on  portreeskluptuur ja ajaloolised reljeefid


Question: Just nii sellistel ainetel on maalitud Vana-Roomas

Answer: Mis on mütoloogia ja kirjandus


Question: Just nii kukutasid 476.a viimase Lääne-Rooma keisri

Answer: Mis on germaanlased


Teabekeskkond-LT

Question: Just nii on selle seaduse eesmärk tagada kultuuri järjepidevus ja kultuurisaavutuste kaitse
Answer: Mis on autoriõigus


Question: Just nii tekib nendele teostele autoriõigus
Answer: Mis on ilukirjandus-, publitsistika-, poliitika-, haridusalased jms kirjalikud teosed

Question: Just nii on need võrgustikud pidanud infovahetusvõimalusi arendama
Answer: Mis on sotsiaalsed võrgustikud


Question: Just nii on Küberkurjategijate sihtmärgiks
Answer: Mis on facebooki-laadsed suhtluskeskkonnad


Question: Just nii on sellel sajandil tekkinud väga palju suhtluskeskkondi

Answer: Mis on 21.sajand


Inglise Keel

Question: Just nii on selleks hobiks vaja fotoaparaati

Answer: Mis on fotograafia


Question: Just nii on Pärnu Jalgpalli klubi nimedeks

Answer: Mis on vaprus ja kalev


Question: Just nii on Eesti parimaks valitud korvpallurite nimed

Answer: Kes on Kristjan Kangur ja Merike Anderson


Question: Just nii on see häälega muusikaliste helide moodustamine, mis harilikult on sõnadega
Answer: Mis on laulmine


Question: Just nii nimetatakse suusatamiseks sidemete abil jalgade külge kinnitatud lamedapõhjalisi abivahendeid
Answer: Mis on suusad