eQuizShow

Magt og saar

Saar

Question: Hvor mange helingsfaser er der?


Answer: 3

Question: Nævn helingsfaserne
Answer: Inflamationsfasen
Granulationsfasen
Epiterliseringsfasen


Question: Hvad hedder vores hud ? 
Answer: Epidermis

Question: Skal et bidsår behandles som et andet sår?
Answer: Et bidsår må ikke pakkes ind og bør behandles med antibiotika

Question: Hvordan opstår akutte sår?
Answer: Kirurgiske sår
Traumatiske sår (stik, snit, brand, frys, ætsninger) 
Infektionsbetingede sår 


Magt

Question: Hvem siger noget om paternalisme?
Answer: Kari Martinsen 

Question: Hvad er magt?
Answer: Magt er evnen til at nå de mål man sætter sig, mod andres vilje og på tværs afvandret interesser 

Question: Hvad er svag matternalisme
Answer: I.flg. Kari Martinsen er det den moderlige rolle. 

Question: Kunne man anvende magt på den gode måde? 
( gode forslag belønnes)

Answer: Med inddrage forældre 
Med inddrage de tilstede værende 
Bruge leg 
Tage sig god tid
Anvende fagkompetente personale hvis dette er i huset Question: Hvad er Brutacaine?
Answer: Brutacaine er en betegnelse for det at fastholde børn mod deres vilje ved smertefulde procedure.
En analyse fra 2013 viser at 80% af de danske akutmodtagelser anvender fysisk fastholdelse af børn.


Sygeplejeartikler

Question: Hvad bruger man til at sætte på et sår
Answer: Plaster

Question: Hvilket produkt bruges til at sætte på et sår, så det ikke sidder fast i såret?
Answer: Silikone plaster 

Question: Hvad er tryllecreme
Answer: Creme som påføres inden man udsættes for stik af nål, virker lokalbedøvende 

Question: Nævn en bakterie som er farlig ved sår
Answer: Clostridium tetani

Question: Hvad er NACL?
Answer: Natrium chlorid :-) 

Hygiejne

Question: Hvad er ren vask
Answer: At holde rent fra urent
Vaske med Nacl 


Question: Hvad er steril vask
Answer: Sterile handsker 
Nacl
Sterile instrumenter


Question: Hvor mange ml Nacl bruges pr 5 cm sår ved ren vask?
Answer: 150 ml bør bruges

Question: Hvad bør lægges frem ved et sår som ska syes?
Answer: Steril handsker
Afdækning
Sutursæt
Tråd/nål
Mescher 
Nacl
Plaster/bandage 


Question: Hvad skal PT være OBS efterfølgende?
Answer: Varme 
Rødme
Hævelse
Infektion
Feber


Etik

Question: Kunne man ændre episoden inden lægen gik igang?
Answer: Diskuter

Question: Kunne min rolle have været en anden
Answer: Diskuter

Question: Bør man stoppe lægen 
Answer: Diskuter

Question: Hvem siger noget om plejelidelse/asygdomslidelse
Answer: Katie Eriksen

Question: hvem kan tale børn sager i magt?Answer: Socialministeriet
Familie lovgivningen
Amnesty international
Red barnet
UNICEF
Børnekonventionen ved FN ( FN's verdenseklæring om menneskerettigheder 1948) de mener at mennesker overalt i verden har ret til at blive anerkendt som retssubjekt