eQuizShow

Jeopardy om sygeplejerskeuddannelsens historie

Årstal

Question: Hvornår startede den første Nightingale skole?

Answer: 1860

Question: Hvornår blev DSR optaget i ICN?

Answer: 1909

Question: I hvilket årstal blev ICN dannet?

Answer: 1899

Question: I hvilket årstal blev den første sygeplejerskeuddannelse oprettet?

Answer: 1876

Question: I hvilket årstal blev uddannelsen forlænget til 3 år i hele Danmark?

Answer: 1939

Vigtige personer

Question: Hvem startede den første sygeplejerskeskole?

Answer: Florence Nightingale

Question: Hvilke to typer uddannelser eksisterede i 1860?
Answer: Omsorgssygeplejerske og Lady Pupils.


Question: Hvem godkendte uddannelsesstederne i Danmark indtil år 1934, og hvem overtog efterfølgende?

Answer: DSR og efterfølgende Sundhedsstyrrelsen.


Question: Hvad hed DSR's stifter og første formand?

Answer: Charlotte Norrie

Question: Hvem overtog formandsposten efter stifteren af DSR?
Answer: Henny Tscherning?


Uddannelsens forløb

Question: Hvor længe varede uddannelsen i 1870?

Answer: 1 år


Question: Hvor mange timer var en almindelig dagsvagt i 1876?

Answer: 14 timer.


Question: Hvor mange år tog det at uddanne sig til hjemmesygeplejerske i 1901?

Answer: 1 år.


Question: Hvor mange år tog det at uddanne sig til hospitalssygeplejerske i 1901?

Answer: 3 år.


Question: Hvornår begyndte sygeplejersker at have ansvaret for at ansætte og varetage elever?

Answer: 1906

Lokaliteter

Question: I hvilken by startede den første Nightingale skole?

Answer: London

Question: I hvilken by blev ICN stiftet?

Answer: London.


Question: Hvilket dansk hospital opretter i 1910 en 2 ugers forskole til sygeplejerskeuddannelsen?

Answer: Rigshospitalet.


Question: På hvilket hospital i Danmark blev uddannelsen først oprettet?

Answer: Københavns kommune Hospital


Question: Hvor lå den første DSR forskole?

Answer: Testrup Højskole syd for Århus.


Prøv lykken

Question: Hvilken Social klasse kunne blive uddannet til "Lady Pupils"?

Answer: Overklassen

Question: Hvad hed Florence Nightingales første lærebog?

Answer: Notes on Nursing.


Question: Hvilken slags kvinder kunne uddanne sig til omsorgssygeplejerske?

Answer: Bondedøtre og overklassens tjenestestab.


Question: Hvad står ICN for?

Answer: International Council of Nurses


Question: Hvad indeholdt det uddannelsesforslag DSR udarbejdede i 1940'erne?

Answer: Flere obligatoriske klinikpladser i både hjemmepleje og sundhedsregi samt øget antal teoritimer.