eQuizShow

FUIS 3

Kapitel 7

Question: Hvad er CIO? (s. 122)
Answer: Chief information manager
Lederen med mest IT-erfaring er CIO
Ansvarlig for IT-ressourcer 
Ansvarlig for at designe, udvikle, implementere og administrere IT-initiativer i virksomheden så denne kan køre mest mulig effektivt i et agilt marked
Implementerer IT-ressourcer så forretningsstrategien kan føres ud i livet. Er derfor også med til at formulere strategiprocesser

Vigtigt for CIO: Vækst og innovationQuestion: Hvad er en business case? (s. 125)
Answer: Et struktureret dokument der indeholder al den information der er nødvendig for at foretage en "go/no-go"-beslutning om IT-investeringer

Question: Hvad er IT portfolio management? (s. 129)
Answer: Alle IT-investeringer udgør til sammen virksomhedens IT portfolio.
At lede IT portfolioen betyder løbende at evaluere nuværende og nye applikationer sammen, for at finde ud af hvilke der skaber værdi for virksomheden. På baggrund af dette kan der træffes beslutninger angående udskiftning eller afskaffelse af applikationer samt hvorvidt der skal laves nye investeringer i applikationer.


Question: Hvilke fire kategorier af IT-aktiver er der? (s. 129-130)
Answer: Transaktionelle systemer - Strømliner eller omkostningsnedsætter virksomhedens nuværende processer (level 1 i Maturity Model)
Infrastrukturelle systemer - fundamentet for informationsdeling (level 2 i Maturity Model)
Informationelle systemer - leverer informationer der bruges til fx kontrol. ledelse, kommunikation og analyser (level 2 i Maturity Model)
Strategiske systemer - bruges til at opnå konkurrencemæssige fordele (level 3 i Maturity Model)


Question: Hvordan kan man måle IT-investeringers værdi? (s. 133-134)
Answer: ROI
NPV
EVA


Kapitel 7

Question: Hvordan føres der tilsyn med IT-investeringer? (s. 134-135)
Answer: Gennem Balanced Score Card
- Finansielle perspektiv
- Interne perspektiv
- Læringsperspektiv
- Kundeperspektiv

Gennem IT-dashboard
- Trækker de vigtigste metrikker frem, så lederne hurtigt kan få et overblik over virksomhedens statusQuestion: Hvordan finansieres IT-investeringer? (s. 138-140)
Answer: Chargeback: Opgøres efter direkte forbrug
Allokation: Opgøres efter ikke-forbrugs-aktiviteter, såsom antal computere i afdelingen
Corporate budget: Virksomhedens fælleskasse betaler


Question: Hvad er TCO? (s. 149)
Answer: Total cost of ownership
En teknik til at finde alle omkostninger forbundet med en IT-investering - ikke kun den direkte. Disse omkostninger er bl.a. forbundet med at eje og køre IT-investeringen. Bruges mest til at evaluere hvilke komponenter i IT-infrastrukturen der skal vælges og til at forstå hvordan IT-infrastruktursomkostninger opstår


Question:
Answer:

Question:
Answer:

Kapitel 8

Question: Hvad er IT-governance? (s. 157)
Answer: Specificering af hvem der træffer beslutninger og har ansvarlighed --> Gøres for at opfordre til at IT bruges som på den ønskede måde

Question: Hvad er en centraliseret IT-organisation? (s. 153)
Answer: Samler alle ansatte, hardware, software, data og (data-)behandling ét sted.

Question: Hvad er en decentraliseret IT-organisation? (s. 153)
Answer: Fordeler ansatte, hardware, software, data og (data-)behandling forskellige steder i virksomheden, alt efter behov

Question: Hvad er en federal IT-organisation? (s. 154)
Answer: En blanding af centraliseret og decentraliseret. Ligger i midten 

Question: Hvilke IT governance arketyper er der? (s. 160)
Answer: Forretningsmonarki - En gruppe af, eller en enkelt, højtstående forretningsledere træffer beslutningerne
IT-monarki: En gruppe af, eller en enkelt, IT-ledere træffer beslutningerne
Feudal: Ledere af forretningsenheder eller ledere af centrale processer træffer beslutningerne
Federal: De øverste ledere samt ledere fra mindst én anden forretningsgrupper - eks. IT-ledere eller forretningsledere - træffer beslutningerne
IT duopoly: IT-lederne og lederne af en anden forretningsgruppe træffer beslutningerne
Anarki: Hver bruger af IT træffer selv beslutninger


Kapitel 8 og 10

Question: Hvilke sikkerheds-frameworks er der? (s. 161)
Answer: Information security strategy: Arketypen "Forretningsmonarki" anbefales til denne. Reflekterer virksomhedens mission, strategi, forretningsmodel og virksomhedsmiljø

Information security policies: Arketype = IT duopoly. Sikkerhedsforanstaltninger over for adfærd og processer. Her er det nødvendigt at foretage "trade-offs" mellem produktivitet og sikkerhed

Information security infrastructure: Arketype = IT-monarki. Aligner sikkerhedsmekanismer med IS-infrastukturen.

Information security education/training/awareness: Arketype = IT duopoly. Trænings- og opmærksomhedsprogrammer skaber en sikkerhedsbevidst kultur

Information security investments: Arketype = IT duopoly: Ledere skal komme med finansielle dokumenter for at retfærdiggøre investeringer


Question: Hvad er et projekt? (s. 180)
Answer: Et midlertidigt forsøg på at skabe et unikt produkt, service eller resultat. Midlertidig = har en start og af ende

Question: Hvad er project stakeholders? (s. 180)
Answer: Individer eller organisationer der er interesseret i projektet og hvis interesse påvirker resultatet

Question: Hvad er indeholdt i project stakeholders? (s. 180-181)
Answer: Project manager
Project team
Project sponsor: Typisk en overordnet leder som leverer ressourcer til projektet og ofte forventer at bruge projektresultatet


Question: Hvad er indeholdt i et projekt men ikke i project stakeholders? (s. 181)
- forestil dig en cirkel

Answer: Andre stakeholders: De direkte brugere af projektet, kunder 

Kapitel 10

Question: Hvad er project management? (s. 183)
Answer: Tillæggelsen af knowledge, evner, værktøjer og teknikker til et projekts aktiviteter så projektkravene kan mødes
Kræver vedvarende trade-offs i forhold til projekttrekanten 


Question: Hvad er projekttrekanten? (s. 182)
Answer: Scope: Både produktscope (kvalitet, feature og funktion) og projektscope (arbejdet der kræves for at kunde levere produktscope)
Tid: Tiden det kræver at færdiggøre projektet
Omkostninger: Alle ressourcer der kræves for at færdiggøre projektet


Question: Hvad er PMO? (s. 184)
Answer: Project management office
En afdeling der er ansvarlig for at booste efficiens, samle ekspertise og forbedre projektlevering. Oprette for at skabe disciplin i aktiviteterne forbundet med project management


Question: Hvad er en project cycle plan? (s. 187)
Answer: En plan som organiserer separate projektaktiviteter og -sekvenser i steps langs en tidslinje, så projektet leverer i overensstemmelse med kravene fra kunder og stakeholders 

Question: Hvad er SDLC? (s. 193)
Answer: Systems development life cycle
Én måde at udvikle IT på. For små systemer er den muligvis for lang og omkostningstung
Systemers udvikling er en gruppe af aktiviteter som skaber et informationssystem.
SDLC refererer til processen hvori hele systemet designes og leveres. 

Opstart: Projektet/systemet fremlægges
Definition af krav: Systemets specifikationer identificeres og dokumenteres
Funktionelt design: Systemet designes
Teknisk design og konstruktion: Systemet bygges
Verificering: Systemet efterses om det lever op til krav og specifikationer
Implementering: Systemet tages i brug
Vedligeholdelse