eQuizShow

Kriminalistik 2

Genel Kriminalistik

Question:

Otomatik parmakizlerinin bilgisayarda arşivlendiği ve otomatik teşhis amaçlı kullanılan sistemdir.


Answer:

OPTES nedir?Question:

Türkiye'deki en eski adli bilim kurumudur.


Answer:

Adli Tıp Kurumu nedir?Question:

Fulaj izi bu kriminalistik inceleme alanı içerisinde ele alınır.


Answer:

Adli Belge incelemeleri nedir?Question:

Vücut sıvılarında, dokularda veya organlarda bulunan uyuşturucu maddeleri veya zehiri tespit etmek ve tanımlamak olarak bilinen adli bilim türüdür.


Answer:

Adli Toksikoloji nedir?Question:

Eleme deneyleri ile renk ve mikrokristal deneyleri bu tür analizlerde kullanılır.


Answer:

Uyuşturucu Madde Analizi nedir?Olay Yeri/Delil

Question:

DNA, vücut sıvıları, saç, kıl, bitkiler, polen, doğal lifler bu tür dolaylı delillerdendir.


Answer:

Biyolojik delil nedir?Question:

Parmak izleri, cam, toprak, lif, ateşli/ateşsiz silahlar, mermi ve kovanlar bu tür dolaylı delillerdendir.


Answer:

Fiziksel delil nedir?Question:

Bir gerçeği ima eden, olay yeri ile şüpheli arasında bir bağlantı kurmaya yarayan ancak tek başlarına gerçeği kanıtlayamayan delillerdir.


Answer:

Dolaylı delil nedir?Question:

Tanık ifadeleri, kamera görüntüleri ve itiraflar bu tür delillerdendir.


Answer:

Kesin delil nedir?Question:

Tek bir kişiden ziyade belirli özelliklere sahip bir grubu işaret eden kan grubu, ayakkabı numarası, lifler gibi delillere verilen addır.


Answer:

Grupsal (class) delil nedir?Adli Antrop. / Parmakizi

Question:

Yumuşak malzeme üzerinde kabartma şeklinde oluşan parmak izlerine verilen addır.


Answer:

Baskı parmakizi nedir?Question:

Olay yerinde mevcut olan ancak görünür hale getirilmesi ve incelemeye uygun hale getirilmesi için işlenmesi gereken parmakizleridir. 


Answer:

Latent parmakizi nedir?Question:

Kemiklerden ırk tespitinde farklı rırklar arasındaki en önemli farklar bu iki iskelet bölgesinde görülür.


Answer:

Kafatası ve uyluk kemiği nedir?Question:

Milyonlarca parmakizinin sınıflandırılmasını ve arşivlenmesini sağlayan ve günümüzde de kullanılan sistemdir.


Answer:

Henry-Galton Sistemi nedir?Question:

Parmakizinde mevcut amino asitlerle reaksiyona girerek latent izi mor renkte görünür hale getiren maddedir.


Answer:

Ninhydrin nedir?Adli Antrop. / Parmakizi/Kan Paterni Analizi

Question:

TV dizilerinin en ünlü kan paterni analizcisidir.


Answer:

Dexter kimdir?Question:

Kanlı ölüm olayına sebep olan eylemleri yeniden oluşturmak maksadı ile olay yerindeki kan lekelerinin yorumlanmasıdır.


Answer:

Kan paterni analizi nedir?Question:

Süngü ve şişli baston bu türden aletlerdir. 


Answer:

Delici alet nedir?Question:

Yaralanmış vücut üzerindeki yerçekimi etkisinden kaynaklanan kan lekesi türüdür.


Answer:

Pasif leke nedir?Question:

Barut gazı ile namluyu terk edip hedefe ulaşan, gömlekli ve gömleksiz olarak iki türü bulunan nesnelerdir.


Answer:

Mermi çekirdeği nedir?Saç Analizi

Question:

Yaklaşık olarak 3 yıl süren, saçın aktif büyüme evresidir.


Answer:

Anajen nedir?Question:

Saçın hücre bölünmesinin durduğu ve kıl tabanının tamamen keratinleştiği büyüme evresidir.


Answer:

Katajen nedir?Question:

Kıl/Saç büyümesinin tamamen durduğu dinlenme ve durgunlaşma evresidir.


Answer:

Telojen nedir?Question:

İnsanda asla bulunmayan kütikül yapısıdır. 


Answer:

Dikensi yapı nedir?Question:

İnsanlarda nadir farelerde yaygın olan kütikül yapısıdır. 


Answer:

Taçımsı yapı nedir?