eQuizShow

Kriminalistik 1

Genel Kriminalistik

Question:

Her temas bir iz bırakır şeklinde özetlenebilecek değişim prensibini ortaya koymuştur.


Answer:

Edmond Locard kimdir?Question:

1924-1972 yılları arasında, 48 sene FBI Başkanlığı yapmış J.Edgar Hoover'ın görevden ayrılma nedenidir. 


Answer:

Eceliyle ölüm nedir?Question:

Suçun ve suç davranışlarının bilimsel olarak incelenmesidir.


Answer:

Kriminoloji nedir?Question:

Tıbbi bulguların/olguların hukuk alanında kullanılmasıdır.


Answer:

Adli Tıp nedir?Question:

ENFSI’ye üye olan ilk Türk Adli Bilim laboratuvarıdır.


Answer:

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı nedir?Olay Yeri/Delil

Question:

"İki insanın birbiri ile veya başka bir nesne/cisimle temas ettiği her zaman fiziksel bir değiş-tokuş meydana gelir" şeklinde ifade edilen temel prensiptir.


Answer:

Locard'ın değişim prensibi nedir?Question:

Meydana gelen bir suç olayının aydınlatılması amacıyla maddi delillerin bulunması, niteliklerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan araştırmadır.


Answer:

Olay Yeri İncelemesi nedir?Question:

Bilgisayar verilerinin korunması, kurtarılması ve söz konusu olayla ilgili olarak yorumlanması bu kriminalistik inceleme alanının konusudur.


Answer:

Bilişim İncelemeleri/Adli Bilişim nedir?Question:

Bir suçun işlendiğini veya işlenmediğini kanıtlayan yada işlenmiş olan suç ile suçlu veya kurban/mağdur arasında bağlantı kurabilmeye yarayan herhangi bir cisme/nesneye verilen addır.


Answer:

Delil nedir?Question:

Cam üzerindeki parmakizi, Ayakkabı ile taşınan toprak, Kırık cam parçaları, Giysiye ait iplikler bu delil kategorisine aittirler.


Answer:

İz delilleri nedir?Adli Antrop. / Parmakizi

Question:

Genel olarak kimliklendirmeye yardımcı olmak amacıyla insan iskeletlerinin temel biyolojik profillerini ortaya koyan fiziki antropoloji alt dalıdır.


Answer:

Adli Antropoloji nedir?Question:

Kadınlarda pelvisle arasındaki açı daha büyük olup erkeklerde daha kalın olan kemiktir.


Answer:

Uyluk kemiği (Femur) nedir?Question:

Uyluk ve üst kol kemiği gibi uzun kemiklerin ölçülmesi neticesinde yapılan tespittir.


Answer:

Boy tespiti nedir?Question:

Adli antropoloji yardımıyla cinsiyet tayininde kullanılan temel iskelet bölgeleridir.


Answer:

Kafatası/Pelvis nedir?Question:

Çekirdek DNA’sından çok daha yavaş bozulan, kemiklerden elde edilebilen ve anne tarafından akrabaların DNA’sı ile eşleştirilebilen DNA'dır.


Answer:

Mitokondriyal DNA nedir?Balistik İncelemeler

Question:

Ateşsiz silahlardan bu kanunun 4. maddesinde belirtilen tanımlara girenler yasaklanmıştır.


Answer:

6136 Sayılı Kanun nedir?Question:

Saldırı ve savunmada kullanılan kesici, delici ve yaralayıcı her türlü aleti ifade eder.


Answer:

Ateşsiz Silah nedir?Question:

Mermi çekirdeği veya saçma olarak tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri barut gazı gibi patlayıcı/itici bir güç ile uzak mesafelere atabilen silahlardır.


Answer:

Ateşli Silah nedir?Question:

Silahın ateşlenmesi sonrasında namluyu terkeden mermi çekirdeğinin namlu ile hedef arasındaki hareketlerini ve bu hareketlere etki eden faktörleri inceler.


Answer:

Dış balistik nedir?Question:

Mermi çekirdeği, şarapnel ve av tüfeği saçmalarının katı/akışkan zeminler üzerinde yarattığı tahribat ve deformasyona etki eden faktörleri hedef ve mermi çekirdeği açısından inceler.


Answer:

Hedef Balistiği nedir?Saç/Kan Paterni Analizi

Question:

Medula, korteks ve kütikül isminde 3 katmandan meydana gelir.


Answer:

Saç/Kıl nedir?Question:

Saçın orta tabakası olup saç teline esneklik, sağlamlık ve renk veren katmandır.


Answer:

Korteks nedir?Question:

Balık pulları gibi birbirilerini örtecek şekilde uzayarak kılın en dışında yer alan ve ucundan köküne kadar uzanan, keratinleşmiş yassı hücrelerden oluşan 6-8 sıralı bir yapıyı meydana getirir. 


Answer:

Kütikül nedir?Question:

Bir nesne veya insan kan paternini/yolunu kapadığında oluşan, OY’den bir nesnenin alınıp alınmadığı, kişi(ler)in olay anında hangi konumda oldukları gibi hususlarda bulgular içeren incelemedir.


Answer:

Boşluk analizi nedir?Question:

Çıplak gözle görülemeyen kan lekelerinin görünür hale getirilmesi için kullanılan kimyasal ayırıcı maddedir.


Answer:

Luminol nedir?