eQuizShow

Cz??ci mowy

Rzeczownik

Question: Kto? Co?
Answer: Jak pytamy o rzeczownik?

Question: Przypadki
Answer: Przez co odmienia się rzeczownik.

Question: Męski, żeński, nijaki
Answer: W jakich rodzajach w liczbie pojedynczej występuje rzeczownik?

Question: Deklinacja
Answer: Jak nazywa się odmiana rzeczownika przez przypadki?

Question: Męskoosobowy i niemęskoosobowy
Answer: Jakie rodzaje ma rzeczownik w liczbie mnogiej?

Czasownik

Question: Czynności i stany
Answer: Co nazywa czasownik?

Question: Co robi? Co się z kimś, czymś dzieje?
Answer: Jak pytamy o czasownik?

Question: Czasy, liczby, osoby, tryby i strony.
Answer: Przez co odmienia się czasownik?

Question: W czasie przeszłym i przyszłym , tak.
Answer: Czy czasownik odmienia się przez rodzaje?

Question: Formy osobowe i nieosobowe - bezoklicznik i formy zakończone na -no, -to.
Answer: Jakie formy ma czasownik?

Przymiotnik

Question: Jaki? Jaka? Jakie?
Answer: Jak pytamy o przymiotnik?

Question: Przez przypadki, liczby i rodzaje.
Answer: Przez co odmienia się przymiotnik?

Question: Cechy rzeczowników- osób, przedmiotów, zwierząt, roślin itp.
Answer: Co nazywa przymiotnik?

Question: Rzeczownik.
Answer: Jaką część mowy określa rzeczownik?

Question: Pod względem rodzaju, liczby i przypadka.
Answer: Pod jakim względem dopasowuje się przymiotnik do rzeczownika, który określa?

Liczebnik

Question: Ile? Który z kolei?
Answer: Jak pytamy o liczebnik?

Question: Ilość i kolejność.
Answer: Co nazywa liczebnik?

Question: Tak, przez przypadki, a czasem liczby i rodzaje.
Answer: Czy liczebnik odmienia się?

Question:  Na główne i porządkowe.
Answer: Jak dzielimy liczebniki, ze względu na funkcje?

Question: Proste, złożone, ułamkowe, zbiorowe, wielowyrazowe.
Answer: Jak możemy podzielić liczebniki ze względu na budowę i znaczenie?

Zaimek

Question: Zastępuje inne części mowy, najczęściej rzeczownik.
Answer: Jaka jest najważniejsza funkcja zaimka?

Question: Kto? Co?
Answer: Jak pytamy o zaimki zastępujące rzeczownik?

Question: Tak, przez przypadki, liczby i rodzaje.
Answer: Czy zaimki rzeczowne odmieniają się?

Question: W zależności od zastępowanych części mowy - zaimki rzeczowne, przymiotne, przysłowne.
Answer: Jak nazywamy zaimki , zastępujące określone części mowy?

Question: Na początku zdania używamyformy dłuższej, w środku zdania - formy krótszej zaimków typu : mi - mnie, ci - ciebie, tobie.
Answer: Kiedy w zdaniu używamy formy dłuższej, a kiedy krótszej zaimków typu : mi - mnie, ci - ciebie, tobie?