eQuizShow

Kronologiforløb 1t HI

Danmark og kongemagt i middelalderen

Question: Denne dronning er den første danske monark, som samler Danmark, Norge og Sverige under sig?
Answer: Hvem var Dronning Margrethe d. 1

Question: Danmark, Norge og Sverige samles i denne union?
Answer: Hvad er Kalmarunionen?

Question: Dette råd hjalp i middelalderen Kongen med at trække beslutninger.
Answer: Hvad var Rigsrådet?

Question: Denne styreform er kendetegnende for middelalderen og illustreres ofte med en pyramide?
Answer: Hvad er feudalisme?

Question: I slutningen af middelalderen blev denne forsamling indført?
Answer: Hvad er stænderforsamlingen (første gang i 1468 i DK)?

Enevælden i Danmark

Question: Kilden vi læste som gav den danske konge uindskrænket magt.
Answer: Hvad er Kongeloven?

Question: Året hvor Kongeloven blev indført i Danmark?
Answer: Hvad er 1665?

Question: Navnet på perioden i 1600-1700 tallet.
Answer: Hvad er oplysningstiden?

Question: Lægen som blev Christian d. 7.'s personlige læge, og som kom til at kende hans kone særdeles godt. 
Answer: Hvem var Johan Fredrich Struensee?

Question: Dette år ophørte stavsbåndet i Danmark, som begyndte i 1733.
Answer: Hvad er 1788?

Kongemagten svækkes. Konstitutionelt monarki

Question: Perioden i starten af 1800-tallet, som har taget navn efter et eftertragtet metal.
Answer: Hvad er Guldalderen?

Question: Navnet på den første danske grundlov.
Answer: Hvad er Junigrundloven?

Question: Dette år trådte den første grundlov i kraft.
Answer: Hvad er 1849?

Question: Danmark taber disse landsdele i 1864?
Answer: Hvad er Slesvig, Holstein og Laugenborg? 

Question: Navnet på det politiske parti, som pressede mest på for at få en ny grundlov i 1849.
Answer: Hvad er "De Nationalliberale".

Småstaten Danmark

Question: Bevægelse som opstår på baggrund af Grundtvigs tanker i slutningen af 1800-tallet?
Answer: Hvad er højskolebevægelsen?

Question: I 1901 indføres dette princip i dansk politik, som gør at det nu er Folketinget, der udpeger regeringen.
Answer: Hvad er parlamentarismen?

Question: Navnet på statministeren som i perioden 1875-1894 styrer Danmark udenom Folketinget?
Answer: Hvem var J.B.S. Estrup?

Question: Partiet som startede i 1871 og vis grundlægger hed Louis Pio.
Answer: Hvad er Socialdemokratiet?

Question: Vigtigste politiske begivenhed i 1915.
Answer: Hvad er kvindernes stemmeret?

Danmark efter 2. verdenskrig

Question: Dette år overgiver Tyskland sig og Danmark er "atter frit".
Answer: Hvad er 1945?

Question: Årtiet hvor "ungdomsoprøret" ramte Danmark.
Answer: Hvad er 1960'erne?

Question: I 1970'erne oplevede Danmark bilfrie søndage som følge af disse kriser.
Answer: Hvad er oliekriserne?

Question: Berlinmuren falder dette år og markere afslutningen på "den kolde krig".
Answer: Hvad er 1989?

Question: Nummeret om 1990'erne som TV 2 har skrevet. 
Answer: Hvad er "Det er samfundets skyld"?