eQuizShow

3.U - Energiomsætning og hjerte/kredsløb

Anaerob energiomsætning

Question: Her foregår den Anaerobe energiomsætning
Answer: Hvad er cytoplasma

Question: AdenosinTriPhospat
Answer: Hvad er ATP

Question: Laktacide enzymer
Answer: Enzymer kendetegnet ved at danne laktat som restprodukt

Question: Sukkerstof som lagres i musklerne
Answer: Hvad er glykogen

Question: Ord for mængden af Anaerob energi pr. tidsenhed
Answer: Hvad er Anaerob effekt

Aerob energiomsætning

Question: Betyder luft på latin
Answer: Hvad er Aër(aerob)

Question: 129 ATP
Answer: Hvad er antallet af ATP frigjort ved spaltning af fedtsyrer

Question: C6H12O6 + 6O2 + 30ADP + 30P --> 6 CO2 + 6H2O + 30 ATP
Answer: Hvad er respiration af kulhydrat

Question: Pyrodruesyren omdannes til dette ved indtræden i mitochondrierne
Answer: Hvad er Acetyl-CoA

Question: Her foregår den aerobe energiomsætning
Answer: Hvad er mitochondrierne

Hjertets funktion og opbygning

Question: Kroppens største arterie
Answer: Hvad er Aorta

Question: Det kammer hvorfra veneblodet pumpes ud i det lille kredsløb
Answer: Hvad er højre hjertekammer

Question: Her styres hjerterytmen
Answer: Hvad er sinusknuden

Question: Slagvolumen for normal person
Answer: Hvad er 100 ml/slag

Question: 208 - (0,7 x alder) =
Answer: Hvad er maksimalpulsen

Lunger og respiration

Question: Navn for de strukturer i lungerne hvor ilten diffunderer til blodet og CO2 returnerer til lungerne
Answer: Hvad er Alveoler


Question: Navn for den maksimale mængde luft man kan fylde lungerne med
Answer: Hvad er vitalkapaciteten

Question: Primær faktor i reguleringen af åndedrættet
Answer: Hvad er Co2 koncentrationen i blodet

Question: 90 m2
Answer: Hvad er lungernes overfalde

Question: Forholdet mellem lungeventilationen og iltoptagelsen
Answer: Hvad er den ventilatoriske koefficient

Kredsløbet og blod

Question: Disse strukturer leverer ilten fra kredsløbet til musklerne
Answer: Hvad er kapillærer

Question: 15 g. pr. 100 ml blod
Answer: Hvad er koncentrationen af hæmoglobin hos mænd

Question: 20 ml O2 pr. 100 ml. blod
Answer: Hvad er antallet af ml. ilt ved fuld iltmætning

Question: Forholdet mellem blodlegemer og plasmaet
Answer: Hvad er hæmatokritværdien

Question: Sådan kan hæmatokritværdien øges
Answer: Hvad er bloddoping