eQuizShow

Julejeopardy

Rækker

Question: Næste tal i rækken 4, 8, 12, 16, 20
Answer: Hvad er 24?

Question: Det næste tal i rækken 1, 2, 4, 8
Answer: Hvad er 16?

Question: Det næste tal i rækken 1, 3, 6, 10
Answer: Hvad er 15?

Question: Det næste tal i rækken 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13
Answer: Hvad er 21?

Question: Næste tal i rækken 3, 6, 12, 24
Answer: Hvad er 48?

Hovedregning

Question: 4  gange 15
Answer: Hvad er 60?

Question: 63 delt med 9
Answer: Hvad er 7?

Question: 120 minus 63
Answer: Hvad er 57?

Question: 14 gange 12
Answer: Hvad er 168?

Question: 44 divideret med 4 plus 6
Answer: Hvad er 17?

Reducer

Question: 2*3+5-4*7
Answer: Hvad er 39?

Question: 2x+5+11*2+3x
Answer: Hvad er 5x + 27?

Question: 9x-3*4-5x*4+20
Answer: 6-11x

Question: 3(5-2+3x)
Answer: Hvad er 9x+9?

Question: -3(x+4*3-10)
Answer: Hvad er 18-3x?

Ligninger

Question: 2x+5=10
Answer: Hvad er x=2,5?

Question: 15x-20=40
Answer: Hvad er x=4?

Question: -3x+16=-7
Answer: Hvad er x=-3?

Question: 26-3x=5x+10
Answer: Hvad er x=2?

Question: 30-5x=4x+21
Answer: Hvad er x=1?

Geometri

Question: Navnet på den figur, der har fire lige lange sider og fire lige store vinkler
Answer: Hvad er et kvadrat?

Question: Formlen for arealet for en trekant?
Answer: Hvad er 1/2*h*g

Question: Antal grader i en cirkel
Answer: Hvad er 360?

Question: Antal grader i en trekant?
Answer: Hvad er 180?

Question: Formlen for rumfanget af en kasse
Answer: Hvad er h*l*b?