eQuizShow

Matematik quiz

Brøker

Question: 1/2 +1/2=??
Answer: 1

Question: 2/3x1/3
Answer: 2/9

Question: Hvad ligger mellem 3/5 og 2/4
Answer: 11/20

Question: Forkort mest muligt 
713/2139

Answer: 1/3

Question: 17/19 af  76
Answer: 68

Procent

Question: 1/5 i %?
Answer: 20%

Question: Hvad er 5% 250kr
Answer: 12,5

Question: 64% af 224kr
Answer: 143

Question: Skriv 5 decimaltal der ligger mellem 0,1 og 0,2 
Answer: 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 

Question: 25 ‰ af 4900 kr.=
Promille per 1000

Answer: 122,5

Geometri

Question: Hvad er vinkel summen af en firkant?
Answer: 360

Question: Hvad er omkredsen af en cirkel hvis radius = 2


Answer: 12,56

Question: Hvad er bedst Frankrig eller Italien??
Answer: Italien 

Question: Beregn størrelsen på den manglede vinkel, hvis den første er 33 og den anden er 73. Hvad er den tredje??
Answer: 74*

Question: En trekant har et areal på 10 cm² og en højde på 5 cm. Hvad er grundlinjen? 
Answer: 4 cm

Ligninger

Question: 2x+6=1x+10
Answer: 1x=4

Question: 5x-16=3x+22
Answer: X=19

Question: -2x+3=-14
Answer: -7

Question: -2x - 47 = 3 (x - 4)
Answer: -7

Question: -22 = 2 (4x + 1)
Answer: -3

Regneregler

Question: Hvordan regner man rumfanget ud af en firkant?
Answer: Højde* brede*længde

Question: Hvor meget stiger vinkelsummen altid med
Answer: 180

Question: Hvordan regner man omkreds af en cirkel?
Answer: 2*pi*r

Question: Hvordan ganger man (a+b)x(C+d
Answer: Man ganger a med C og d og så ganger man b med C og d

Question: Hvad giver -, - og -?
Answer: Det giver -