eQuizShow

Matematik 7.b Hedely

Opskrifter

Question: Hvad er formlen for en trekants areal?
Answer: 1/2 h x g

Question: Hvad hedder formlen for en cirkels omkreds?
Answer: pi (3,14) x diameteren

Question: Hvad er formlen for en kasses rumfang?
Answer: l x b x h

Question: Hvad hedder formlen for en trapez areal?
Answer: 1/2 x h x (a+b)

Question: Hvad er formlen for arealet af en cirkel?
Answer: pi (3,14) x radius i anden

Bierne

Question: Hvad er en stump vinkel?
Answer: Når vinklen er større end 90 grader

Question: Hvad er en spids vinkel?
Answer: Når vinklen er mindre en 90 grader

Question: Hvad er vinkelsummen af en firkant?
Answer: 360 grader

Question: Hvad er vinkelsummen af en cirkel?
Answer: 360 grader

Question: Hvad er vinkelsummen af en trekant?
Answer: 180 grader

Som venner vi deler

Question: Hvad er 9,9 : 3
Answer: 3,3

Question: Hvad er 23 : 3
Answer: 7,7

Question: hvad er 340 : 0,17
Answer: 2000

Question: Hvad er 800 : 6
Answer: 133,33

Question: Hvad er 6 : 800
Answer: 0,0075

Taler du til mig?

Question: Hvad kaldes det tal, der kan deles med 2
Answer: et lige tal

Question: Hvad kaldes tal, der er mindre end 1?
Answer: negative tal

Question: Hvad er det matematiske navn for positive hele tal?
Answer: de naturlige tal

Question: Hvad kaldes et komma tal også?
Answer: et decimaltal

Question: Hvad kaldes det tal, som kun kan deles med 1 og tallet selv?
Answer: et primtal

Vandring

Question: Hvor mange m går der på 1 cm?
Answer: 0,01 m

Question: Hvor mange m går der på 1 hm?
Answer: 100

Question: Hvor mange m går der på 1 dam
Answer: 10

Question: Hvilken enhed forkortes Mm
Answer: Megameter (1.000.000)

Question: Hvor mange m går der på Gm?
Answer: 1.000.000.000