eQuizShow

Geografi - vand

Drikkevand

Question: Hvorfra henter Danmark langt størstedelen af sit drikkevand?
Bonusspørgsmål: Hvor mange %

Answer: Grundvand. 99%


Question: Hvor mange vandkredsløb er der? Forklar det lange kredsløb og giv et eksempel på et.

Answer: Vand fordamper, skyer ind over land. Nedbør falder over land. nedsivning og afstrømning. Fx Danmark


Question: Hvad er det direkte vandforbrug og hvor stort er det ca. pr dansker?

Answer: Forbrug i husholdningen. ca. 100 - 125 l


Question: Hvad gør vandværket for at få vandet til at smage bedre?

Answer: Ilter det. Fjerner jern og mangan


Question: Hvad hedder en stor grundvandsressource i Jylland hvor vandet er op mod 1000 år gammelt?

Answer: Ribeformationen

Grundvand og nedbør

Question: Hvor gammelt er det grundvand som vi anvender som drikkevand ca. ? Bonusspørgsmål: Hvilke faktorer afgør hvor lang tid det tager om at nå ned til grundvandet?

Answer: 50 - 100 år.


Question: Hvor falder der mest og mindst nedbør i Danmark?

Answer: Vestdanmark mest (centrale del af sønderjylland). Mindst østjylland


Question: Hvad hedder fordampning fra dyr og planter til sammen?

Answer: Evapotranspiration

Question: Hvad er overfladisk og underjordisk afstrømning?

Answer: Grundvand der bevæger sig mod havet: Underjordisk afstrømning
Overfladisk afstrøming: Åer, dræn


Question: Hvad betyder permeabilitet?

Answer: Hvor let vand trænger igennem fx jord


Forurening

Question: Hvad er næringsstofforurening og hvorfra stammer den bl.a.?

Answer: forurening af vand med næringsstoffer. stammer fra byer, landbrug


Question: Hvad er pesticider? Hvordan kan de forurene drikkevandet?

Answer:

Question: Beskriv kort hvad der sker når fx en å eller sø bliver forurenet med næringsstoffer

Answer:

Question: Hvad er eutrofiering?

Answer: For meget gødning i vådområder


Question: Ammoniak
Answer:

Kemiske betegnelser

Question: Nitrat
Answer:

Question: Fosfat
Answer:

Question: Glukose
Answer:

Question: Energirigt molekyle der dannes ved respiration

Answer: ATP

Question:
Answer:

Blandede bolsjer

Question: Hvad er forskellen på punkt og fladeforureninger? Giv eksempler på begge

Answer:

Question: Hvorfor har man lavet vandmiljøplaner?

Answer: For at undgå at Danmarks vand forurenes


Question: Hva er erosion?

Answer:

Question: Hvor i Danmark finder vi overvejende sandjord?

Answer:

Question: Hvad hedder overfladen på grundvandsspejlet? Hvad kaldes zonen over og under?

Answer: