eQuizShow

International politik2-Mamutterne

Hårde magtmidler og Islamisk stat

Question: Hvad besstårmagtstrukturens 3 scener af? 
Answer: Den millitæremagt(unipolaritet, USA), Økonomisk magt(Multipolaritet, USA, EU Japan, Indien,Kina), Transnationale aktører(ingen polaritet, Terrorgrupper, multinationale selskaber,) 

Question: Hvad ligger der underbegreberne hård magt og blød magt, og hvilken magt er fremtrædende i dag? 
Answer:  hård magt: militær, økonomisk, teknologi. Blødmagt: demokrati, kapitalisme menneskerettigheder. Den hårde magt er fremtrædeni dag. 

Question:   Hvad er målet for Islamisk Stat, hvilketresultat ønsker de?
Answer: Islamiskstat ønsker at danne et islamisk kalifat der strækker sig på tværs aflandegrænser dvs. Det omgrænser Irak, Syrien, Levanten. 

Question: Hvilken religiøs overbevisning har IS?Hvilke religiøse konflikter medfører det?
Answer: IS har den religiøse overbevisning som er sunnimuslimer og de konflikter som det medfører er bl.a. masseforfølgelse pga. Trosretning, tvinger shiamuslimer,yasidierne eller alawitter til at konvertere til Sunni.

Question:
Answer:

Idealisme og Isolationisme-internationalisme (USA

Question: Hvilken historieopfattelsehar idealisterne? 
Answer:

En lineærhistorieopfattelse (konstant i udvikling)Question: Hvilke magtmidler såidealisterne var fremtræden ved afslutningen af den kolde krig? 
Answer: bløde magtmidler somdemokrati, oplysning og fornuft kunne ikke holdes ude, godt hjulpet affredsorganisationer i verden

Question: Hvad betyder og handler isolationismen om mellem USA og Europa?
Answer: Isolationismebetyder at USA distancere sig udenrigspolitisk fra Europa, det er en politik de har haft helt tilbage fra før første verdenskrig,  pga. Af Atlanterhavet har USA været beskyttet og adskilt fra konflikterne i Europa.

Question: Hvorfor har isolationismen ingenbetydning for USA udenrigspolitik mere?
Answer:   Det har det ikke, da USA og Europas samarbejde har stor betydning for handlen.Deres samarbejde er også med til at forbygge mange trusler f.eks. terrorisme. Globaliser  ingen har gjort at selv supermagter ikke kan praktisere isolationismen, da vi påvirker hinanden  det globale samfund.

Question: Obama gik til første valg med liberalinternationalistiske tanker, hvad omfatter Liberal Internationalisme?
Answer: At løse problemerne gennem internationale organisationer som FN, NATO og WTO.Obama har gennem årene udført mere realistisk politik, da de er et af de enestelande med så stor militær magt.

Ikke statslige aktører og Modenisering/vesten

Question: Hvad hører ind under ikkestatslige aktører
Answer: internationaleorganisationer og multinationale selskaber

Question: Hvilken stor internationalsikkerhedsorganisation har vi i EU
Answer:

NATOQuestion: Hvilke ændringer presser den globaleverden Irak og Syrien ud i?
Answer: Globaliseringenpresser mod en vestliggørelse af landet, som dele af befolkningen kæmper imod, dade ikke følger landets elite.

Question: Har vi eksempler på et land der både har opnået vestliggørelse og modernisering, men på trods af udvikling stadig havereligion centralt? 
Answer:   Ja,Tyrkiet har opnået moderniseringen og en vis vestliggørelse, men stadig har landetderes islamiske religion i centrum.

Question:
Answer:

International orden/normer og NATOs mål og midler

Question: Hvilke organisation harinternationale normer ført til hvis man ser det ud fra en idealistiskgrundholdning
Answer:  FN   

Question: Hvad omhandlede denrealistisk forklaringsmodel der kom i 1970 i forhold til international orden
Answer: at staterne var styret afmagtspillet

Question: Hvad handler den vigtigste traktat / pagt bestemmelse om inden for NATO’sbeskyttelse?
Answer: Det er Atlantpagt-traktaten, artikel 5. Den handler om at hjælpe de europæiske lande, hvis et bliver udsat for angreb, skal de andre hjælpe til. De skal hjælpe med den magt de føler er tilstrækkeligt,for at opretholde den sikkerhed der altid har været. Hvis der sker væbnethjælp, skal denne indberettes til Sikkerhedsrådet, så de kan hjælpe med genoprettelsen af sikkerhed helt og holdent. 

Question: Hvem er NATO’s vigtigst medlemsland, og hvorfor? 
Answer:  Det vigtigste land for NATO er USA, da hver gang der sker nogle hændelser hvor NATO, skal gribe ind, er det USA der kommer til hjælp, da det er dem, som har det største overlegne militære magt og midler.

Question:
Answer:

Interessesfære og Israel-Palæstina-konflikter

Question: Hvilke lande i verden erder stor interessesfære i fra USA, og hvorfor? 
Answer: Syrien, Irak, Saudi Arabienog Kuwait, pga. Terror. 

Question: På hvilken måde er vestligelande bange for at terroren skal ramme dem? 
Answer: europæere der drager ihellig krig og kommer tilbage.

Question: Hvilken løsninger er der forslået for fred i  den større israelske-arabiskekonflikt?
Answer:

    Der er blevet foreslået to statsløsning, som skulle føre til en etablering af en uafhængig palæstinensisk stat ved siden af Israel. Et andet forslag er et alternativt fredsinitiativ.

 Forhandlingsparterne i konflikten er den israelske regering og PLO(palæstinensiske liberal organisation, mellemøstkvartetten (Består af USA og Rusland, EU og FN og den arabiske liga).Question: Hvad handler Oslo-aftalerne om?
Answer: -      PLO(palæstinensiske liberal organisation) og Israel erkender hinanden som forhandlingspartnere og indledte en fredsaftale. Aftalen indeholdtbestemmelser om en overgangsperiode på højst fem år med  palæstinensisk midlertidigselvstyre over Vestbredden og Gazastriben. Israel anerkendte Vestbredden og Gazastriben som en separat territorial enhed, så vel som, at den israelskeregering overførte en vis magt og et begrænset ansvar til Det palæstinensiske selvstyreområde,

Question:
Answer: