eQuizShow

Sprog

Sætningen

Question: Forholdet mellem subjekt og verballed.
Answer: Hvad er neksus?

Question: Man kender den på at den kan stå alene.
Answer: Hvad er en helsætning?

Question: Når hovedsætningen kommer før ledsætning(er).
Answer: Hvad er bagvægt?

Question: Når en eller flere ledsætninger står før hovedsætningen.
Answer: Hvad er forvægt?

Question: Sætninger med flere underordnede led.
Answer: Hvad er hypotakse?

Ordklasser

Question: Ord der forbinder andre ord, led og sætninger.
Answer: Hvad er konjunktioner?

Question: En ordklasse man bruger meget i beskrivelser.
Answer: Hvad er adjektiver?

Question: Ord som allerede, aldrig, ikke og altid.
Answer: Hvad er adverbier?

Question: Ordene og, men, for, thi, eller.
Answer: Hvad er sideordnende konjunktioner (paratakse)?

Question: Ordene at, om, da, når, inden, mens, efter, at m.fl.
Answer: Hvad er underordnende konjunktioner (hypotakse)?

Sætningens led

Question: Betegner den der handler i sætningen.
Answer: Hvad er subjekt?

Question: Betegner det der handles med i sætningen.
Answer: Hvad er objekt?

Question: Led der fortæller om de omstændigheder en sætnings handling foregår under.
Answer: Hvad er adverbialled?

Question: Led der betegner sætningens handling.
Answer: Hvad er verballed?

Question: "Mig" i sætningen: "Han giver mig bogen".
Answer: Hvad er indirekte objekt (hensynsled)?

Blandet

Question: Når en helsætning bliver afbrudt af en ledsætning.
Answer: Hvad er en indskudt sætning?

Question: Grundled på latin.
Answer: Hvad er subjekt?

Question: Man kan sætte en trekant under.
Answer: Hvad er objekt?

Question: Den mest almindelige adverbiale konstruktion.
Answer: Hvad er en præpositionsforbindelse?

Question: Man kan sætte en "bolle" under.
Answer: Hvad er verballed?

Surprise

Question: Det centrale led i en sætning.
Answer: Hvad er verballed?

Question: Det hedder navneord på latin.
Answer: Hvad er subjekt?

Question:
Udtrykker tideller måde for det egentlige udsagnsord (hovedverbet)

Answer: Hvad er hjælpeudsagnsord?

Question: Noget kedeligt og tørt.
Answer: Hvad er grammatik?

Question: Man finder det ved at spørge "hvem" efter at have fundet verbal-led.
Answer: Hvad er et subjekt?