eQuizShow

Metode og videnskabssteori

Fænomenologi

Question: Direkte oversat til græsk betyder dette ord læren om det, der viser sig
Answer: Hvad er fænomenologi

Question: Regnes i dag for en af grundlæggerne af den fænomenologiske sociologi
Answer: Hvem er Alfred Shutz

Question: I denne sammenhæng har fænomenologi især fundet anvendelse
Answer: Hvad er pædagogik

Question: fænomenologi kræver et bestemt perspektiv som står i modsætningen til positivismens objekt syn på det der kaldes tredje perspektiv
Answer: Hvad er jeg-perspektiv

Question: Dette ord kommer fra det latinske tran(s)scendens
Answer: Hvad er transcendens?

Hermeneutik

Question: Det betyder at fortolke, forklare og oversætte
Answer: Hvad er hermeneutik?

Question: Denne græske gud knytter hermeneutik sig til
Answer: Hvad er hermes?

Question: I denne periode ønskede man at læse en religiøs tekst som biblen så autentisk som muligt

Answer: Hvad er middelalderen

Question: Denne person beskriver de humanistiske videnskabers særlige interesse i forhold til naturvidenskaben analyserer

Answer: Hvem er Wilhelm Dilthey

Question: Delen giver forståelse for helheden, som igen giver forståelse for delen.
Answer: Hvad er Den hermeneutike cirkel


Observation og iagtagelser

Question: Dette perspektiv fokuseres bla. på ansigtsudtryk og bevægelser
Answer: Hvad er det kropslige perspektiv?

Question: Et eksempel på denne form for observation, hvor man følger en person fra han står op til han går i seng.

Answer: Hvad er langvarig observation?

Question: En observation hvor man vælger tidspunktet at observere på.


Answer: Hvad er interval observation?

Question: Der skelnes mellem disse to observationer i den pædagogiske praksis


Answer: Hvad er systematisk og hverdags observationer?

Question: En form for observation hvor der iagttages af en objektiv art, såsom at løbe, gå og sætte sig.


Answer: Hvad er Kvantitative observationer?

Forskningsmetoder og videnskriterie

Question: At opnå forståelse af andre mennesker eller kulturer.
Answer: Hvad er kvalitative metoder?

Question: Grundige optegnelser under et udviklings- eller evalueringsarbejde.
Answer: Hvad er en logbog?

Question: Talmæssige resultater som også forklare årsagssammenhænge.
Answer: Hvad er kvantitative metoder?

Question: Disse to er både kvalitative og kvantitative metoder.
Answer: Hvad er observationer og interview?

Question: Disse er tre eksempler på videnskabsteoretiske retninger.
Answer: Hvad er positivismen, fænomenologi, hermeneutik, aktionsforskning, konstruktive forståelses rammer?

Spørgeskema og interview

Question: Objektive materialer såsom interview, observationer, Marte Meo, skriftligt materiale osv.
Answer: Hvad er empiri?

Question: En skemaform, hvor svaret kan besvares med grader af enighed, helt enig til uenig
Answer: Hvad er et lukket spørgeskema?

Question: Interviewform, hvor man spørger få mennesker om et åbent spørgsmål for at få en uddybende viden
Answer: Hvad er kvalitativt interview?

Question: Interviewform, hvor spørgsmålene opstår spontant og grænser sig til en fri samtale
Answer: Hvad er ustruktureret interview?

Question: Interviewform, hvor man spørger mange mennesker om få ting med et lukket spørgsmål
Answer: Hvad er kvantitativt interview?