eQuizShow

Fysik Jeopardy - 2H - 1

Universet

Question: Denne stjerne ligger i umiddelbar forlængelse mod nord af jordens rotationsakse!
Answer: Hvad er Nordstjernen?

Question: Kerneprocess der ligger til grund for den energi solen udståler!
Answer: Hvad er Fusion?

Question: Dette er den gennemsnitlige afstand mellem solen og jorden!
Answer: Hvad er én astronomisk enhed [AU], eller 150 mio [km]?

Question: Denne vigtige størrelse udledes fra Newton's universelle lov om gravitation, og er "geografisk" konstant.
Answer: Hvad er tyngdeaccelerationen, 9,82 [N/kg] eller 9,82 [m/s^2]?

Question: Denne størrelse er 1,6021773*10^(-19), og måles i enheden Coulomb [C]!
Answer: Hvad er elementarladningen?

Elektromagnetisme

Question: En stor del af den moderne fysik har til grund, at denne størrelse danner den øverste grænse for fysisk opnåelige hastigheder!
Answer: Hvad er lysets hastighed, eller hvad er 3*10^8 [m/s]?

Question: Denne lov, forklarer hvorfor sugerøret tilsyneladende knækker i en væske!
Answer: Hvad er brydningsloven, eller sin(i) / sin(b) = v1/v2 = n12?

Question: Ved denne vinkel er brydningsvinklen 90 grader!
Answer: Hvad er den kritiske vinkel?

Question: Denne linse bruges i briller til langsynede personer!
Answer: Hvad er en samlelinse?

Question: Denne ligning giver os muligheden for at regne på lyset når det sendes igennem to eller flere meget smalle spalter!
Answer: Hvad er gitterligningen? Eller hvad er n * Lamda = d * sin(alpha)?

Ellære

Question: Denne størrelse defineres som Spænding over Strømstyrke!
Answer: Hvad er resistans?

Question: Denne størrelse måles "over" en elektrisk komponent, IKKE "gennem" komponenten!
Answer: Hvad er spænding?

Question: Denne lov siger, at "det er den samme mængde strøm der løber både ind og ud af et elektrisk knudepunkt"!
Answer: Hvad er Kirchoff's første lov?

Question: Således defineres strømstyrke!
Answer: Hvad er ladning over tid, eller I = Q/t [A]?

Question: Denne lov gælder for elektriske komponenter med lineær karakteristik!
Answer: Hvad er Ohm's lov, eller U = R * I ?

Energi

Question: Dette er SI-enheden for energi!
Answer: Hvad er Joule, [J]?

Question: Dette er definitionen på Effekt!
Answer: Hvad er Energi over tid, eller P=E/t?

Question: Dette er varmelærens første læresætning!
Answer: Hvad er: delta(E) = Q + A?

Question: Dette er tiden en kaffemaskine på 1200[W] bruger til at forbruge 6[kJ]!
Answer: Hvad er 5 sekunder?

Question: Dette siges den indre energi at være i et lukket system!
Answer: Hvad er konstant?

Bevægelse

Question: Denne størrelse er konstant, når accelerationen er nul!
Answer: Hvad er hastigheden?

Question: Sådan findes s(t) fra a(t)!
Answer: Hvad er dobbeltintegralet af a(t) mht. t?

Question: Dette bliver beskrevet ved følgende ligning:

v0^2 * sin(2*alpha)
x = ----------------------------
g
Answer: Hvad er kastelængden ved det skrå kast, når start- og slut-højde er ens?

Question: Denne kraft er proportional med Normalkraften, Fn!
Answer: Hvad er gnidningskraft, eller hvad er F(my)= my * Fn?

Question: Sådan regnes den kinetiske energi!
Answer: Hvad er Ekin = ½ * m * v^2?