eQuizShow

Fysik Jeopardy - 2D - Henning, Maria, Phillip, Mikkel & Shahab

Energi

Question: Vands smeltepunkt!
Answer: Hvad er 0 grader Celcius?

Question: Energi over tid!
Answer: Hvad er effekt?

Question: Varme tilførsel over temperaturstigning!
Answer: Hvad er Varmekapacitet?

Question: Varmekapacitet over masse!
Answer: Hvad er specifik varmekapacitet?

Question: Tilførslen af energi til et fysisk system kan ske både ved tilført varme samt ved arbejde!
Answer: Hvad er varmeteoriens første hovedsætning?

Gas

Question: Beskrives af følgende ligning

p = p(luft) + p(damp)
Answer: Hvad er Daltons lov?

Question: Det lag som ligger i ca. 30 km højde over jorden.
Answer: Hvad er Ozonlaget?

Question: 8,31 [ (Pa*m^3) / (mol*K) ].
Answer: Hvad er gaskontanten?

Question: Når rumfanget er konstant, er tryk og temperatur proportionale, p = k*T
Answer: Hvad er Charles lov?

Question: A = -p* delta V
Answer: Hvad er stempelarbejde?

El-lære

Question: Enheden for strømstyrke!
Answer: Hvad er Ampere [A]?

Question: U = R*I
Answer: Hvad er Ohm's lov?

Question: U = E/Q
Answer: Hvad er spænding?

Question: Den farve der har den højeste resistence af farvekoderne!
Answer: Hvad er hvid?

Question: Formlen for erstatningsresistans i en parallelforbindelse med tre modstande!
Answer: Hvad er 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3?

Lys

Question: Det materiale med højeste brydningsindex i bogen!
Answer: Hvad er vand?

Question: I = U, indfaldsvinkel = udgangsvinkel!
Answer: Hvad er refleksionsloven?

Question: Den linse som langsynede folk bruger i deres briller!
Answer: Hvad er en samlelinse?

Question: Enheden for antallet af bølgetoppe pr. sekund!
Answer: Hvad er Hz?

Question: Det interval, i det elektromagnetiske spektrum, der er synligt for det menneskelige øje!
Answer: Hvad er synligt lys? (Hvad er ca. 400 til 700 nm?)

Dynamik

Question: Ft = m*g
Answer: Hvad er tyngdekraft?

Question: Densiteten af vand!
Answer: Hvad er 1000 [kg/m^3]?

Question: Kraften der gør, at en bil kan køre på en alfalteret vej.
Answer: Hvad er gnidningskraft?

Question: N = kg * m/s^2.
Answer: Hvad er definitionen på Newtons? (Newtons 2. lov?)

Question: Engelsk fysiker, levede i 1646 - 1727!
Answer: Hvem er Isaac Newton?