eQuizShow

Veertigdagentijd

Reeks 1

Question: Hoe heet de laatste week van de veertigdagentijd?
Answer: De Goede Week

Question: Met welke dag begint de vasten?
Answer: Aswoensdag

Question: Tijdens de vasten proberen we sober te leven.
Wat betekent dat?
Answer: minder, eenvoudiger, iets waaraan we zo gehecht zijn loslaten

Question: Waarom wordt de vasten vergeleken met een woestijntocht?
Answer: De vasten duurt veertig dagen.
Het volk van Israƫl trok veertig jaar lang door de woestijn.
De vasten vraagt inspanning, zoals een tocht door de woestijn.

Question: Hoe kun je aandacht hebben voor het gebed tijdens de vasten?
Answer: - het stil maken voor het slapengaan
- dankjewel zeggen voor wat goed was
- vergeving vragen voor wat je fout deed
- naar de eucharistie gaan
- een vastenkalender maken
- ...

Reeks 2

Question: De vasten = samen op weg zijn naar ...
Answer: Pasen

Question: Wat vieren we op Witte Donderdag?
Answer: Het Laatste Avondmaal: Jezus wast de voeten van Zijn leerlingen.
Hij zit voor de laatste keer aan tafel met Zijn vrienden met brood en wijn en kondigt aan dat een van hen Hem zal verraden.

Question: Hoe kwam Jezus de stad Jeruzalem binnen op Palmzondag?
Answer: op een ezel
(Dat was in de tijd van Jezus het dier van de arme, eenvoudige mens.)

Question: Waarvan wordt de as gemaakt waarmee je een kruisje op je voorhoofd krijgt op Aswoensdag?
Answer: de palmtakjes van Palmzondag van het voorbije jaar

Question: Wat is de letterlijke betekenis van het woord carnaval?
Answer: 'carne' betekent vlees. En 'vale' wil zeggen: vaarwel.
Vroeger zeiden de mensen letterlijk vaarwel tegen vlees in de Veertigdagentijd.
Ze aten 40 dagen lang geen of minder vlees; ze gingen vasten.

Reeks 3

Question: Geef een andere naam voor veertigdagentijd.
Answer: Vasten

Question: Wat herdenken we op Goede Vrijdag?
Answer: Het lijden en sterven van Jezus aan het kruis.

Question: Waarom is Pasen zo belangrijk voor de christenen? Wat vieren ze dan?
Answer: De verrijzenis van Jezus: Jezus is uit de dood opgestaan, Hij leeft!
Het stopt niet met Goede Vrijdag.

Question: Jezus komt de stad Jeruzalem binnen op een ezel.
Iedereen roept: "Halleluja voor de koning!"
Wanneer luisteren we naar dit verhaal?
Answer: op Palmzondag (= Palmpasen)

Question: Broederlijk Delen is een actie die zich tijdens de Vasten inzet voor mensen in de derde wereld.
Wat kun jij doen om wat geld in het laatje te krijgen voor Broederlijk Delen?
Geld aan mama vragen is geen goed antwoord!
Answer: - een beetje van jouw eigen zakgeld geven
- auto's wassen
- wafeltjes bakken en die verkopen
- ...

Reeks 4

Question: Hoe lang duurt de vasten?
Answer: veertig dagen

Question: Hoe heet de zondag voor Pasen?
Answer: Palmzondag (of ook Palmpasen)

Question: Hoe kan je zelf sober leven tijdens de Veertigdagentijd?
Answer: - minder snoepen
- minder zout eten
- minder suiker eten
- minder vlees eten
- ...

Question: Hoe heet de vasten bij de moslims?
Answer: ramadan

Question: Met welk symbolisch gebaar zeiden de mensen tegen Jezus: 'Jij bent de koning. Alleluia.'?
Answer: zwaaiende palmtakken (op Palmzondag)

Reeks 5

Question: Op welke dag is Jezus verrezen?
Answer: Pasen

Question: Op welke dag begint de veertigdagentijd?
Answer: Aswoensdag

Question: Wat vieren we net voor de Veertigdagentijd?
Answer: Carnaval

Question: Wat doen de kerkklokken op de dag voor Pasen?
Answer: niet luiden
(Soms zeggen de mensen ook wel eens: "De klokken zijn naar Rome.")

Question: Welke kleur van stola of kazuifel draagt de priester of diaken tijdens de vasten?
Answer: paars