eQuizShow

Talent 5-6

Brøker

Question: Hvordan skriver man 0,25 som en brøk
Answer: 1/4

Question: Hvordan skriver man 0,125 som en brøk?
Answer: 1/8

Question: Hvad giver 1/5 + 2/10?

Svaret gives som brøk.
Answer: 4/10

Question: Hvad giver 1/12 + 1/4?

Svaret gives som både brøk og decimaltal.
Answer: 1/3 eller 0.33

Question: Hvad giver 24/32 - 2/8?

Svaret gives som både brøk og decimaltal.
Answer: 16/32 eller 1/2 og 0,5

Geometri

Question: Hvor mange grader er en ret vinkel?
Answer: 90 grader

Question: Hvor mange grader er en ret linie?
Answer: 180 grader

Question: Hvor mange grader er en halv cirkel?
Hvor mange er en kvart?
Answer: 180 grader
90 grader

Question: Hvor mange grader er en er en stump vinkel?

Hvad kalder man den linje der går fra grundlinien og op til modstående spids i en trekant?
Answer: mellem 180 og 360 grader.

Højden.

Question: Hvis en trekant har to vinkler på h.h.v. 50 grader og 80 grader, hvor stor er så den sidste vinkel?

Hvis man spejler trekanten i punktet A, hvor stor vil dens vinkler så være?
Answer: 50 grader.

Det samme, altså 50, 80 og 50 grader.

Procent

Question: Hvor mange procent er 0,25?
Answer: 25 %

Question: hvor mange procent er 25/100 plus 2/4?
Answer: 75%

Question: Hvis man tager 75 % af 200, hvor meget får man så?
Answer: 150

Question: Du får 20 % rabat på varer indkøbt. Du køber for ialt kr. 500 før rabatten.
Hvor meget skal du betale?
Answer: 400 kr.

Question: Du få 12 % i feriepenge af alt hvad du har tjent i kalenderåret før. Du har tjent 2000 kr.
Du skal spare mindst 50% op af hvad du får i feriepenge siger dine forældre.
Hvor meget må du bruge af dine feriepenge?
Answer: 120 kr.

Regnehistorier

Question: Carl har en søster, som hedder Dorte.
Dorte går til ponyridning.
Ponyrideskolen ligger i en by i nærheden.
Det koster 400 kr. om ugen at gå til ponyridning.

Hvad koster det på et helt år at gå til ponyridning?
Answer: 4800 kr.

Question: Jørgen, Karl og Lajla skal på cafe og drikke caffé latte og spise lagkage.
En caffé latte koster 23 kr. og et stykke lagkage koster 29 kr.

Hvor meget skal de betale sammen?
Answer: 23 + 29 * 3 = 110 kr.

Question: Uffe, Vera og Yrsa er tilsammen 213 år gamle.
Vera er 5 år ældre ende Uffe. Yrsa er 72 år gammel.
Hvor gamle er Uffe og Vera.


Answer: Yrsa er 72 år
Uffe er 68 år
Vera er 73 år.

Question: Torben skal male 24 kvadratmeter væg.
1 liter hvid maling er nok til 6 m2.
Han skal male væggen 2 gange.
Hvor mange liter vægmaling skal han købe?
Answer: 8 liter

Question: Jens Ingolf skal grave jord op i haven.
Han skal køre jorden væk med en trillebør.
I trillebøren kan der være 125 kg. jord.
Han kan nå at fylde 15 trillebøre på en dag, som han kører væk.
Hvor mange tons jord kan han køre væk på 3 dage?
Answer: 5,625 tons

Regneregler

Question: regn: 8+8-7*2
Answer: 2

Question: Regn:

9*3-5+2
Answer: 24

Question: Regn
(5*5+5*5-5)/9
Answer: 5

Question: Regn:

8/2*2*(2+8)
Answer: 80

Question: ((50/5*5+8/2*2)+12)/2
Answer: 35