eQuizShow

historie enevælden

hvordan blev kongen enevældig

Question: Hvor mange år havde danmark været et valgkongedømme?
Answer: I 1000 år

Question: Hvilken vej blev voldenes kanoner vendt
Answer: Ind mod byen

Question: Hvornår indføres enevælden
Answer: I 1660

Question: Hvad fik adelsmændene i københavn forbud mod
Answer: At rejse hjem

Question: Hvilken dato var alle forhandlingerne slut
Answer: Den 18. Oktober 1660

nye ledere

Question: Hvor fik kongen sin nye adel fra
Answer: 1. Han indkaldte en ny adel fra udlandet mest fra tyskland

2. Han adlede almindelige borgere,som havde gjort sig særlig fortjent, enten ved at de havde vist sig særligt dygtige, eller hvis de havde sikret sig en særlig stor formue

Question: Hvor mange nye kroner var der kommet for at vise hvilken værdigheds grad man tilhørte
Answer: 9 kroner

Question: Hvem skulle kongen stå til ansvar overfor
Answer: Ingen

Question: Hvem viste sig ikke længere ved hoffet
Answer: Adelsmændene

Question: Hvilke fag som havde med samfundet at gøre blomstrede op
Answer: Jura og politik

nye mænd ved roret

Question: Hvem var kongen indsat af i det gamle system
Answer: Rigsrådet

Question: Hvem indsatte kongen efter det nye system
Answer: Gud

Question: Hvilken krone var finest valgkongens eller arvekongens
Answer: Arvekongens

Question: Hvordan tænkte man at gud så på alle mennesker.
Answer: At de alle var lige

Question: Hvad stod enevælden for at gøre
Answer: Give al magten til en mand

under kongeloven

Question: Hvem blev peter schumacher opdraget af
Answer: En biskop

Question: Hvornår blev peter schumacher vist frem for kongen ( dreng, voksen eller ældre )
Answer: Som dreng

Question: Hvilket efter navn tog peter schumcher da han blev adelig
Answer: Griffenfeld

Question: Hvad kaldte man slesvig-holsten
Answer: Kludetæppet

Question: Havde danmark opnået nået da christian den femtes krig var endt
Answer: Nej

orden i riget

Question: Hvad har et matrikelnummer idag
Answer: Alle huse

Question: Hvor lang var en alen
Answer: 63 cm

Question: Hvornår indførte man højre-kørsel i danmark
Answer: I 1757

Question: Hvad førte præsterne kontrol i
Answer: De nye kirkebøger

Question: Hvad kalder man tiden hvor alle gik med parykker
Answer: Paryktiden