Repetition v.36 - 43

How many teams are playing?

Time limit for each question:


PlayEdit Print
Prioriteringsregeln Strategier subtraktion Subtraktion decimaltal Hur uttalar man talet? Vad är produkten?